٩ شهر جنوب کردستان برای همبستگی با عفرین بپامی‌خیزند

از ظهر امروز در ٩ شهر جنوب کردستان تظاهرات گسترده برای اعلام همبستگی با عفرین و انزجار از اشغالگری رژیم تروریستی ترکیه برگزار می‌شود

از ظهر امروز در ٩ شهر جنوب کردستان تظاهرات گسترده برای اعلام همبستگی با عفرین و انزجار از اشغالگری رژیم تروریستی ترکیه برگزار می‌شود

 

پس از فراخوان خودمدیریتی دمکراتیک شمال سوریه و جنبش جامعه دمکراتیک در رابطه با وضعیت بحرانی در عفرین و احتمال کشتار جمعی صدها هزارنفری ساکنان آن برای کردهای هر چهار بخش میهن اعلام شد که جنبش آزادی جامعه کردستان در جنوب اقدام به برگزاری راهپیمایی باشکوه در ٩ شهر می‌نماید.

 

نام شهر، مکان و زمان تظاهرات از این قرار است:

رانیه/ مقابل ساختمان (بانکی کُن)/ ساعت ١٠

سلیمانیه/ خیابان سالم/ ساعت ١۴

هولیر/ مقابل ساختمان نمایندگی سازمان ملل/ ساعت ١۵

کرکوک/ ساعت ١۵

کلار/ مقابل مدرسه شهید آرام/ ساعت ١۵

کویه/ بازار شهر/ ساعت ١۵

تق‌تق/ ساعت ١۶

سید صادق/ ساعت ١۵

قلادزه/ پارک عمومی/ ساعت ١۴