پاژک: مشعلی که سما یوجه شعله‌ور نمود را به همه زنان خواهیم رساند

پاژک جشن بزرگ آزادی سما یوجه را گرامی داشته و اعلام کرد" از تمامی زنان درخواست می‌کنیم علیه فاشیسم مبارزات ملی دمکراتیک را توسعه دهند. مشعلی را که سما یوجه شعله‌ور نمود را به تمامی زنان خواهیم رساند."

  شورای رهبری حزب آزادی زنان کردستان پاژک به مناسبت سالروز شهادت سما یوجه بیانیه‌ای کتبی منتشر نمود.

  در بیانیه‌ی پاژک آمده است " ما؛ جنبش زنان آزاد کردستان و جنبش آزادی کردستان در برهه‌ای تاریخی قرار داریم. " و افزود، " مبارزات آزادی کردستان با پیشاهنگی رهبر آپو توسعه یافت، هر روزه گسترش یافته و زنان با عزمی بزرگتر راه آزادی را طی میکنند. بدون هیچ شک و گمانی راهپیمایی در راه آزادی با پیشاهنگی سما یوجه(ها)، زیلان(ها)، بریتان(ها)، گُلان(ها) و آرمانج(ها)یی که به سمبل مبدل شدند، برای جنبش آزادی زنان به خط مشی معنا مبدل شده است. به همین دلیل ۲۱مین سالروز شهادت شهید بزرگ راه آزادی سما یوجه را گرامی می‌داریم و مشعلی که بر افروخت و به ما بخشید را تا دستیابی به زندگی و میهنی آزاد رها نخواهیم کرد. باری دیگر اعلام می‌داریم برای رفاقت با سما یوجه و دستیابی به موفقیت در خط مشی رهبر آپو، نابودی فاشیزم و آزادی میهنمان، در هر عرصه‌ای و در هر شرایطی به مبارزات خویش ادامه خواهیم داد. "

  در بیانیه‌ی پاژک به نکات ذیل اشاره شد:

  " هم اکنون در برهه‌ای تاریخی بسر می‌بریم. خاورمیانه، کرد و زن در برهه‌ای بحرانی بسر می‌برند. به همان اندازه که حملات تاریخی به هم شبیه بوده و اهداف و ژرفای آنها یکی باشند، قهرمانی‌های تاریخ هم به هم شبیه بوده و اهداف و ژرفای آن را نشان میدهد.

  پرسپکتیو ملت دمکراتیک بهار خلقها، خواست و خیال اساسی رهبرمان بود و که احتمال وقوع آن وجود داشت. سما(ها) راه را بر آن گشودند، برای دستیابی به این خیال جان خویش رابه مشعلی مبدل نمودند و تاریکی را روشن ساختند. رفیق سما پیش از کنش خویش در نامه‌ای اعلام کرده بود، : اگر" پیروزی در نبرد، آزادی در زندگی" نبود، در شخص رهبر آپو نه واقعیت کرد و نه واقعیت زن به موفقیت دست نمی‌یافت. به همین دلیل بایستی این نبرد را به موفقیت رسانده و زندگی را با آزادی تاجدار نماییم.

  فرآیند انزوای رهبری، توطئه‌ی قدرت‌های امپریالیست در جنگ جهانی سوم، سیاست طرح و دیزاین جدید خاورمیانه از مبارزات آزادی خواهی زن مجزا نیستند. بایستی با حساسیت به این مسئله نگریست، با پیشرفت برهه‌ای که به بهار عربی از آن نام می‌برند، انزوایی که از سال ۲۰۱۱ بمدت ۸ سال بدون وقفه ادامه دارد، به یکباره آغاز شد. این به معنای در بیرون قرار دادن رهبرمان، زوال جنبشمان، بی تاثیر نمودن جنبش آزادی خواهی زنان، بدون نقش قرار دادن خلق کرد بود. همچنین به کارگرفتن و برنامه‌ای برای بدون مشکل عمل کردن بود. از این راه خواهان جلوگیری و نابودی انقلاب دمکراتیک خاورمیانه بودند. هم‌ اکنون نیز دولت ترکیه حملاتی را با هدف نابودی و اشغالگری آغاز کرده است، حملاتی اشغالگرانه که بخش به بخش گسترده شده است و در خاکورک نیز تحرکاتی انجام می‌دهد.  توطئه‌ی اشغالگری در عفرین آغاز شده و در خاکورک ادامه می‌یابد. بایستی تمامی زنان، جوانان و هر کسی که علیه فاشیسم فعالیت می‌کند بدانند که سکوت در برابر این توطئه‌ی نابودگر و اشغالگرانه به معنای همکاری با آنهاست. محافظت از خاکورک که بمانند قلعه‌ی مقاومت سما یوجه(‌ها) و گلناز کاراتاش‌(ها) در برابر خیانت است و برای صیانت از هزاران جاری که فدا نمودیم، مسئولیتیست. بر این مبنا آزادی رهبرمان و محافظت از میهنمان با پیشاهنگی زنان ممکن خواهد شد. چون سما یوجه بر این اساس مبارزه کرده و خود را فدا نمود.

  باری دیگر اعلام می‌کنیم، از سالروز این شهادت با روحیه‌ی این کارزار و فعالیت‌هایی عظیم در این برهه، استقبال می‌نماییم. در ابتدا توطئه‌ی ترکیه برای اشغال کردستان را درهم شکسته، بمانند رفیق سما یوجه همراه با رهبر خویش با آزادی زندگی کرده و در مقابله با فاشیسم مبارزات ملت دمکراتیک را توسعه بخشیم. مشعلی را که سما یوجه بر افروخت به همه‌ی زنان رسانده و برای مبارزات آن‌ها آرزوی موفقیت داریم."