پژاک یاد و خاطر اقبال مرادی را گرامی داشت

پژاک به مناسبت اولین سالروز ترور اقبال مرادی مبارز شرق کردستان با انتشار بیانیه‌ای یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

  مجلس حزب زندگی آزاد کردستان پژاک با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالروز شهادت اقبال مرادی یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

  در بیانیه‌ی پژاک با اشاره به شخصیت اقبال مرادی آمده است،‌" در سنین جوانی فرودستی جامعه،‌خلق و اشغالگری علیه میهن خویش را قبول نکرد و این را مبنایی برای مبارزات آزادی خواهی و رهایی بخشی قرار داد. با وجود تمامی سیاست‌های رژیم ایران علیه خلق کرد با اندیشه‌ی آزادی خواهی و اراده‌ی مستقل،‌ بدون هیچ ترسی و به شکلی بدون وقفه به فعالیت پرداخت و خواستار عمل نمودن به وظایف میهن دوستانه‌ی خویش بود. با روحیه و بدون تردد مبارزه کرد، مبارزات را تنها به خود محدود نکرده و تمامی افراد خانواده‌اش را در مبارزات جای داد."

  در ادامه بیانیه‌ی پژاک آمده است،‌" سال‌های درازی را در حزب کمونیست ایران( کومله) بسر برده و به فعالیت و مبارزه پرداخت. در نتیجه‌ی این مبارزات در شرق کردستان تحت فشار قرار گرفت و به اجبار به جنوب کردستان رفت. در جنوب کردستان با فکر و فلسفه‌ی آپوئیست آشنا شده و برای دستیابی به اهداف مبارزاتی خویش بمانند طرفدار، میهن دوست و فعال در روشنایی این فلسفه به مبارزه پرداخت و به شکلی موفقیت آمیز به تمامی مسئولیت‌هایش عمل نمود. شخصیتی بود که تمامی زندگی خود را به فعالیت و مبارزه اختصاص داد. "

  در ادامه بیانیه‌ با اشاره به اینکه اقبال مرادی یکی از اعضای فعال جمعیت حقوق بشر کردستان بوده است اعلام شد، " علی رغم آن‌که پسر و یکی از بستگانش ( زانیار و لقمان مرادی) در زندان‌های رژیم ایران بودند، سعی داشت افکار عمومی را از وضعیت تمامی زندانیان سیاسی، کولبران و... آگاه سازد. هر باره دولت ایران از راه تهدید به اعدام زانیار و لقمان خواهان جلوگیری از فعالیت‌های و دور ساختن وی از جنبش آزادی خواهی بود اما هیچگاه این تهدیدها را مانعی در فعالیت‌های خویش نمی‌دید و از جنبش آزادی خواهی و فعالیت‌های آزادی خواهانه‌ی خویش دور نگشت. "

  پژاک در ادامه اعلام کرد، " دولت ایران همواره از راه اعدام و ترور سعی دارد جامعه را ترسانده و آن‌‌ها را از مشارکت در مبارزات آزادی خواهان باز دارد. در زمانی شهید اقبال ترور شد که ما پروژه‌‌ی چاره‌یابی خویش را منتشر کرده بودیم و پس از مدتی لقمان و زانیار را اعدام کردند. دولت ایران با اقدامات خویش سیاست‌های ضد کرد خود را نشان داد. فعالیت‌هایمان برای روشن‌ساختن این مسئله ادامه دارد، همانگونه که ترور شهید کمال پنجوینی را آشکار ساختیم، این ترور را آشکار خواهیم ساخت و انتقام آن‌ را خواهیم گرفت. همچنین همدستان کرد آن‌ها نیز حساب آن‌ را خواهند پرداخت. "

  پژاک در ادامه‌ی بیانیه‌ی خویش اعلام کرد، "امروزه دولت اشغالگر ترکیه با همکاری حزب پ.د.ک و تعدادی دیگر از قدرت‌ها، جنوب کردستان را هدف قرار داده است. نمی‌توانند بدون همکاری بعضی از کردها  اقدام و تروری بدین گونه را انجام دهد، این مسئله برایمان واضح است، اما لازم است که آن‌ را به گونه‌ای واضح آشکار سازیم."

  پژاک در پایان بیانیه‌ی خویش اعلام کرد، " بار دیگر این اقدام را محکوم می‌نماییم و با انتقام گیری به اهداف و آرزو‌های اقبال مرادی دست خواهیم یافت."