پیمان ویان: منزوی‌سازی رهبر آپو در رابطه با جنگ‌های منطقه است

​​​​​​​عضو شورای رهبری کژار؛ با بیان آنکه رهبر آپو در قلب میلیون‌ها انسان بوده و اراده جمعی آنها را نمایندگی کرده است افزود حبس اراده میلیون‌ها انسان چگونه ممکن خواهد بود! توطئه علیه رهبر آپو از همان ابتدا شکست خورده بود

پیمان ویان، عضو شورای هماهنگی جامعه زنان آزاد شرق کردستان با شرکت در برنامه "راوین" آرین تی‌وی به سئوالات بهار اورین در مورد سالگرد آغاز یک توطئه بین دولتی علیه رهبر اوجالان در نهم اکتبر ١٩٩٨ که پس از چندین ماه به ربودن وی در کشور کنیا و استرداد به ترکیه منجر شد پاسخ داد.

 

چکیده‌ای از این گفت‌وگو؛

پیمان ویان در رابطه با زمینه طراحی توطئه دستگیری اوجالان که بیست سال از آن می گذرد، به رهبری حزب کارگران کردستان توسط وی اشاره کرد و گفت: "پ.ک.ک در شرایطی ظهور کرد که دولت ترکیه، کردهای شمال کردستان را با انگیزەهای نژادپرستانه در معرض نسل‌کشی قرار داده بود و کرد بودن گناه به حساب می آمد. پ.ک.ک با سازماندهی اوجالان در برابر فاشیسم قیام کرد و این زمینه خشم از رهبر آپو بود."

 

او در مورد اینکه چرا اوجالان در نهم اکتبر ١٩٩٨ تصـمیم گرفت محل اقامتش در سوریه را ترک کند گفت: " پ.ک.ک تنها نیروی چپگرای رادیکال بود که تحت حملات شدید دهه هشتاد میلادی در ترکیه از بین نرفت و این موضوع علاوه بر ترکیه برای قدرت‌های سرمایه داری نگران کننده بود. آنها با مشاهده تأثیرگذاری اوجالان بر تحولات منطقه، ادامه حضور وی در سوریه را خطرناک می دانستند.  فلسفه اوجالان، اجتماعات فرودست را به آزادیخواهی ترغیب می‌کرد و این برای نیروهای سلطه‌جو مطلوب نبود. نیروهای بین‌المللی از جمله کشورهای عضو ناتو و اسرائیل و روسیه آشکارا توطئه دستگیری اوجالان را عملی کردند تا جنبش کردها را مهار کنند. رهبر آپو تحت فشارها مجبور شد سوریه را به مقصد اروپا ترک کند اما اروپای مدعی دفاع از حقوق بشر هم میزبانی از وی را نپذیرفت (تا اینکه رهبر آپو در کنیا ربوده و به ترکیه بازگردانده شد)."

 

عضو شورای هماهنگی کژار در مورد ویژگی‌های زندان فوق امنیتی امرالی که محل نگهداری اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون بوده است گفت: "انتخاب جزیره امرالی بی دلیل نبود چون می‌دانستند که آب وهوای مرطوب آن و شرایط امنیتی ویژه تا چه اندازه می‌تواند به سلامتی انسان‌ ضرر بزند. تصور می‌کردند با اسیر کردن رهبر آپو در یک جزیره طولی نخواهد کشید که پ.ک.ک منحل شود و جنبش خلق کرد شکست بخورد. تجربه نشان داده که محبوسین در این جزیره مدت زیادی دوام نیاورده‌اند. اما مقاومت بیست ساله رهبر آپو در شکنجه‌گاه امرالی کلیه نقشه‌ها را بر هم زد و مابقی زندان‌ها را به محل مقاومت بدل کرد."

 

 پیمان ویان با بیان آنکه رهبر آپو در قلب میلیون‌ها انسان بوده و اراده جمعی آنها را نمایندگی کرده است افزود حبس اراده میلیون‌ها انسان چگونه ممکن خواهد بود! توطئه علیه رهبر آپو از همان ابتدا شکست خورده بود.

 

او همچنین جلوگیری از هرگونه تماسی با اوجالان در دو سال گذشته را در ارتباط با جنگ‌های جاری دانست و گفت قدرت‌های جهانی که با مداخله در کشورهای منطقه در حال شکل‌دهی به خاورمیانه نوین هستند نمی‌خواهند نظریات رهبر آپو در مورد کنفدرالیسم دمکراتیك که بر خلاف طرح آنهاست شنیده شود. این یک اختلاف ایدئولوژیک میان مدرنیتەی سرمایه داری با مدرنیتەی دمکراتیك است.

 

پیمان ویان از کردستان به عنوان مرکز جنگ جهانی سوم یاد کرد و گفت برقراری کنفدرالیسم دمکراتیك در روژاوا که در حال گسترش به دیگر مناطق سوریه است ناشی از مبازرات چهل ساله حزب کارگران کردستان بوده. بسیاری از خلق‌های منطقه می‌خواهند سیستمی شبیه روژاوا داشته باشند تا به برابری برسند. وجود این الگوی آلترناتیو برای نیروهای اشغالگر خطرناک تلقی می‌شود بنابراین بر رهبر آپو در امرالی فشار می‌آورند.