کودتای سیاسی رژیم ترکیه علیه کردها؛ غصب شهرداری سه کلانشهر کردستان

حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات محلی ٣١ مارس ٢٠١٩ توانست با رأی قاطع شهروندان قیم‌های گماشته شده از سوی دیکتاتور اردوغان بر شهرداری‌ کلانشهرهای کردستان را از کار برکنار کند. شب گذشته رژیم ترک به کودتای تازه‌ای علیه کردها دست زد.

   دولت ترکیه به کودتا علیه کردها در شمال کردستان ادامه می‌دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات محلی ٣١ مارس ٢٠١٩ توانست با رأی قاطع شهروندان قیم‌های گماشته شده از سوی دیکتاتور اردوغان بر شهرداری‌ کلانشهرهای کردستان را از کار برکنار کند. شب گذشته رژیم ترک به کودتای تازه‌ای علیه کردها دست زد.

   رژیم نژادپرست ترکیه روئسای مشترک سه کلانشهر آمَد، وان و مردین را که از سوی مردم برگزیده شده بودند از کار برکنار کرد. صبح امروز تبهکاران پلیس درهای شهرداری کلانشهر آمد را شکستند. هر سه شهرداری در محاصره عناصر سرکوبگر پلیس قرار دارند.

   تبهکاران پلیس ساختمان هر سه شهرداری آمد، وان و مردین را محاصره کردند. وزارت کشور ترک در بیانیه‌ای اعلام کرد که هر سه شهردار از سمت خود برکنار شده‌اند.

   سلچوک مزراکلی شهردار مشترک کلانشهر آمد، احمد ترک شهردار مشترک کلانشهر مردین و بدیعه اُزگوکچه شهردار مشترک کلانشهر وان هر سه از حزب دمکراتیک خلق‌ها-ه.د.پ با دستور دیکتاتور ترکیه از سمت خود برکنار شدند.

   چماقداران اردوغان پس از برکناری سلچوک مرزاکلی به شهرداری کلانشهر آمد هجوم بردند و درهای شهرداری را شکستند.

   سلچوک مرزاکلی در رابطه با تصمیم رژیم ترکیه مبنی بر برکناری وی اعلام کرد که در این رابطه به شیوه‌ای رسمی چیزی دریافت نکرده و افزود:"ساعت ۶ درهای شهرداری را شکستند و وارد آن شدند. دقایقی دیگر به شهرداری خواهم رفت. این نقض حقوق است. موضع علیه شهرداری‌های منتسب به ه.د.پ را باید موضع [رژیم حاکم] علیه نیروهای اپوزیسیون دمکراتیک دانست. اراده خلق را غصب کرده‌اند."