ک.ج.ک ۸مین سالروز انقلاب روژاوا را تبریک گفت

ریاست مشترک ک.ج.ک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، " سیستمی که توسط خلق‌های شمال و شرق سوریه تشکیل شده است به میدان آزادی و دمکراسی خلق‌های خاورمیانه‌ مبدل شده است."

  ریاست مشترک کنگره جوامع کردستان ک.ج.ک به مناسبت سالروز انقلاب روژاوا بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام کرد،

  متن بیانیه‌ی ک.ج.ک به شرح زیر است:

  " به ۸ مین سالروز انقلاب روژاوا وارد شدیم که روند دمکراتیزاسیون را برای تمامی خلق‌های خاورمیانه به ارمغان آورده است. خلق روژاوا را برای انجام این انقلاب تبریک می‌گوییم و شهدایی را که در دفاع از این انقلاب و پیشبرد آن با نقشی اساسی عمل نمودند را با احترام گرامی می‌داریم و برای مبارزات آینده جانبازان انقلاب آرزوی موفقیت داریم.

  خلق کرد با انقلاب ۱۹ ژوئیه  ۲۰۱۲/ ۲۸ تیر ۱۳۹۱ نشان داد، خلقی دمکراتیک و انقلابیست که پیشاهنگی خاورمیانه را بر عهده گرفته است. تمامی خلق‌های عرب و سوریانی این انقلاب را به انقلاب خلق‌های سوریه مبدل ساختند و بدین شکل برای مبدل کردن آن به انقلاب خلق‌های سوریه و خاورمیانه خلق‌ها را امیدوار ساختند. در خاورمیانه که خلق‌ها و آیین‌ها را به دشمنان همدیگر مبدل ساخته‌اند به انقلاب ذهنیتی مبدل شد که برادری خلق‌ها و آیین‌ها را ترویج داد. بدین  شکل اثبات شد که رهبر آپو نه تنها رهبر خلق کرد، بلکه رهبر انقلابی تمامی خلق‌های خاورمیانه است.

  سیستم خودگردانی دمکراتیک که با سازماندهی جامعه دمکراتیک خلق‌های شمال و شرق سوریه ایجاد شد، به مدل دمکراتیزاسیون خاورمیانه مبدل شده است. عرب، کرد، سوریان، ارمن، دورزی، چچن و ترکمن بمانند ملت دمکراتیک، تبهکاران داعش و النصره وابسته به حاکمیت فاشیست آ.ک.پ – م.ه.پ را نابود ساختند. داعش در نتیجه‌ی نیروی جامعه دمکراتیک و ملت دمکراتیک نابود شد. این نشان می‌دهند که چگونه خلق می‌توانند در خاورمیانه با سیستمی سیاسی و اجتماعی به موفقیت دستیابد. بدین شکل خلق‌ها دیدند که چگونه می‌توانند خود را از درد‌های خاورمیانه رها سازند.

  انقلاب نابود نخواهد شد

  خلق‌های شمال و شرق سوریه با نابود کردن داعش نه تنها نیرویی مستبد در خاورمیانه را نابود ساختند، بلکه در همان وقت سازمانی مزدوری که به دشمنی با بشریت پرداخته بود را درهم شکستند. در نتیجه‌ی ۷ سال حملات دشمنان آزادی و دمکراسی علیه خلق‌های شمال سوریه بیش از ۱۰ هزار تن شهید و ۲۰ هزار تن جانباز شده‌اند. در ابتدا سوسیالیست، صد‌ها انترناسیونالیست از چهار سوی جهان آمدند و بسیاری از آن انقلابیون دمکراتیک به شهادت رسیدند که شخصیت این انقلاب را نشان می‌دهد. انقلاب دمکراتیک خلق‌های شمال سوریه به انقلاب دمکراتیک خلق‌های جهان مبدل شده است. این حقیقت اثباتی بر این مدعاست که انقلاب نابود نخواهد شد.

  موفقیت انقلاب دمکراتیک خلق شمال سوریه، موفقیت انباشت شده توسط انقلاب دموکراتیک است که طی دهه‌های گذشته بدست ‌خلق‌های خاورمیانه به ویژه کردها ایجاد شده است. پایداری آن نیز با نیروی انقلاب دمکراتیک خلق کرد و دیگر خلق‌های خاورمیانه تضمین خواهد شد. بدون شک انقلاب دمکراتیک شمال سوریه اثبات کرد که با مبارزه برای دستیابی به دولت، آزادی تحقق نخواهد یافت بلکه با سازماندهی کونفدرال دمکراتیک محقق می‌شود. بزرگترین دستاورد خلق‌های خاورمیانه آن است که درک کردند آزادی و دمکراسی با ایجاد دولت، ذهنیت نژاد پرست و دولت پرست محقق نخواهد شد. به دلیل این ذهنیت و سازماندهی، سیستم خودگردان خلق‌های شمال و شرق سوریه یارای مقاومت در برابر هر گونه حملاتی را داراست. به همین دلیل تقویت انقلاب دمکراتیک خلق‌های شمال و شرق سوریه که بر اساس جامعه دمکراتیک سازماندهی شده است، بسیار اهمیت دارد.

  سیستم خودگردانی دمکراتیک که از سوی خلق‌های شمال و شرق سوریه ایجاد شد، برای خلق‌های خاورمیانه به عرصه‌ی آزادی، دمکراسی و نَفس صلح و برادری مبدل شده است. بایستی عرب، ترک، فارس، آذری، ارمنی، سوریانی و تمامی خلق‌های دیگر از این عرصه‌ی آزادی صیانت نمایند. حمله علیه این عرصه‌ی آزادی و دمکراسی، حمله علیه آرزوی آزادی و دمکراسی تمامی خلق‌هاست.

  به همین دلیل نه تنها نیروهای دمکراسی و خلق‌های خاورمیانه بلکه بایستی تمامی بشریت و نیروهای دمکراسی چهار سوی جهان از این انقلاب صیانت نمایند. بایستی در برابر هر گونه حمله‌ای از این انقلاب حمایت نمود.

  به عنوان جنبش آزادی خواهی کرد همواره از این انقلاب صیانت خواهیم کرد که بر اساس جهان‌بینی رهبر آپو، جامعه اکولوژیک، دمکراتیک و مدافع آزادی زنان ایجاد شده است و همواره همراه آن خواهیم بود. بایستی خلقمان در تمامی بخش‌ها از این انقلاب صیانت نمایند و درد و بهای سخت صد‌ها ساله خویش را به هیجان زندگی آزاد و دمکراتیک مبدل سازند.

  شهدای انقلاب روژاوا و شمال و شرق سوریه به بنیان انقلاب دمکراتیک خاورمیانه مبدل خواهند شد. مبارزات زندگی آزاد و دمکراتیک خلق‌های خاورمیانه مطمئنا به موفقیت دست خواهند یافت. "