گماشته رژیم کودتا مجلس شهرداری وان را فسخ کرد

محمد امین بیلمز استاندار وان و گماشته رژیم کودتاگر ترکیه طی دستوری مجلس شهرداری را فسخ کرد

   محمد امین بلیمز استاندار وان که از سوی وزارت کشور رژیم ترکیه به عنوان قیم در شهرداری کلانشهر وان گماشته شده است طی نامه‌هایی به اعضای مجلس شهرداری اعلام کرده که مجلس شهرداری وان فسخ شده است. گماشته رژیم ترک در شهرداری وان تأکید کرده است که وظایف و اختیارات مجلس را به انجمن شهرداری تفویض کرده است.

مجلس شهرداری را برچیدند
   در نامه بیلمز گماشته رژیم کودتاگر ترک امده است که از این پس اختیارات مجلس شهرداری به انجمن شهرداری واگذار می‌شوند و همچنین نشست اعضای مجلس شهرداری که بنا بود از ١٩ لغایت ٢٣ آگوست برپا گردد دیگر برگزار نخواهد شد.

   مجلس شهرداری وان ٧١ عضو داشت. ۴۴ عضو این مجلس را اعضای ه.د.پ و ٢٧ تن دیگر عضو حزب آ.ک.پ بودند.