۳۳ درصد جمعیت کرماشان حاشیه‌نشین هستند

فرماندار کرماشان اعلام کرد، ۳۳درصد جمعیت کرماشان حاشیه نشین هستند.

   فضل الله رنجبر فرماندار کرماشان در این زمینه گفت، با احتساب مناطق فرسوده ۳۰۰ هزار نفر در کلانشهر کرماشان حاشیه‌نشین هستند.

   وی همچنین گفت، در کلانشهر کرماشان ۳۶ منطقه‌ی دارای بافت فرسوده شناسایی شده است.

   کرماشان با جمعیتی حدود یک میلیون نفر یکی از کلانشهرهای روژهلات کردستان است‌.

   به گفته‌ی مشاور سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ایران شهر کرماشان از نظر جمعیت حاشیه‌نشین جایگاه دوم را در تمام ایران داراست.

   کرماشان بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط دولت ایران همیشه از لحاظ بیکاری در راس تمامی شهرهای ایران قرار دارد.

​​​​​​​   رژیم جمهوری اسلامی با سیاست وابسته‌سازی و مزدورسازی همیشه سعی در فقیر نگه داشتن این کلانشهر کردنشین داشته است.