[تکمیلی] انفجار نارنجک در مریوان یک کشتە و یک زخمی بر جای گذاشت

منابع آگاە از شهر مریوان بە خبرگزاری فرات گفتند کە در انفجار نارنجک دستی در شهر مریوان یک تن کشتە و یک تن دیگر زخمی شدە است

منابع آگاە از شهر مریوان بە خبرگزاری فرات گفتند کە در انفجار نارنجک دستی در شهر مریوان یک تن کشتە و یک تن دیگر زخمی شدە است.

 

بە گفتە این منابع با استناد بە سخنان شاهدان عینی، جوان ٢١ سالەای بە نام حسن تیموری در محلە کورە موسوی بر اثر انفجار نارنجک [دست ساز] جان خویش را از دست دادە است.

 

گزارش تکمیلی از انتقال پیکر این جوان بە بیمارستان بوعلی مریوان حکایت دارد.