"هدف دولت ترکیه گسترش سطح اشغالگری است"

«روندار صالح» رئیس مشترک شورای کانتون قامشلو گفت: «دولت ترکیه به تهدیدات و حملات روزانه خود با هدف تخلیه مناطق شمال و شرق سوریه و گسترش سطح اشغالگری خود ادامه می‌دهد.»

«روندار صالح» رئیس مشترک شورای کانتون قامشلو در گفتگو با خبرگزاری فرات(ANF) درباره سیاست دولت ترکیه در قبال مردم خاورمیانه گفت: «دولت ترکیه همواره سیاست نسل‌کشی، غارت و ویرانی را علیه مردم انجام داده است. همچنین دولت ترکیه فقط با خلق کورد دشمن نیست، چون سیاست خود را در کل خاورمیانه انجام می‌دهد و با همه خلق‌ها دشمنی دارد. دولت ترکیه برای گسترش سطح اشغالگری خود، تبهکاران خود را در همه جا جمع کرده و در این مناطق مستقر می‌کند. همه این اقدامات با هدف احیای امپراتوری عثمانی انجام می شود». روندار در ادامه سخنان خود گفت که اداره خودمدیریتی نمونه‌ای برای جهان شد و به همین دلیل دولت ترکیه هر روز بر تهدیدات خود علیه منطقه می‌افزاید. وی گفت: «پس از تشکیل اداره خودمدیریتی با هدف اتحاد مردم در شمال و شرق سوریه و به دست آوردن دستاوردهای بزرگ در منطقه، تهدیدات دولت ترکیه علیه این دستاوردها تا امروز ادامه دارد.»

روندار صالح با بیان اینکه دولت ترکیه زیرساخت‌های مناطق شمال و شرق سوریه را با تهدیدات خود هدف قرار می دهد، گفت: «دولت ترکیه به تهدید روزانه غیرنظامیان و همچنین دستاوردهایی که به یُمن شهدا به دست آمده است، ادامه می‌دهد. اخیراً دولت ترکیه در مقابل چشمان جهانیان به تمام مکان‌هایی که به مردم خدمت می‌کنند حمله می‌کند. در نتیجه این حملات، برق، آب، غذا و مکان‌های در خدمت مردم هستند و زیرساخت‌های منطقه آسیب دید.»

روندار با بیان اینکه مردم منطقه به حقیقت سیاست دولت ترکیه پی برده‌اند و با باور و عقیده بسیار در مقابل آن ایستاده‌اند، ادامه داد: «مردم ما حقیقت سیاست دولت ترکیه را درک کرده و با باور فراوان به آن پاسخ داده و همه مردم در کنار هم در برابر این سیاست ایستاده‌اند. زیرا خط مردم، خط شهدا و اندیشه و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان است و خلقی که بیش از ۱۰ سال است انقلاب کرده و فرزندان خود را در این راه فدا کرده‌اند، هرگز از آرمان و حمایت خود از اداره خودمدیریتی دست نخواهند کشید.»

صالح با بیان اینکه دولت ترکیه با این تهدیدات و حملات می‌خواهد منطقه را تخلیه و تغییرات جمعیتی ایجاد کند، گفت: «دولت ترکیه می‌خواهد مردم واقعی شمال و شرق سوریه را تخلیه کند و سیاست تغییر جمعیتی خود را در همه جا اجرا کند. . با این حال، فلسفه‌ای که مردم ما به آن پایبند هستند و برای خود انتخاب کرده‌اند، تهدیدها و حملات دولت ترکیه را باطل می‌کند و موضع‌گیری مردم ما نسبت به سیاست‌هایی که در حال انجام است، همیشه مقاومت است.»

روندار صالح در پایان سخنان خود با بیان اینکه آنها در کنار مردم خود از میهن خود دفاع می‌کنند و هرگز قدمی به عقب برنخواهند داشت، گفت: «ما به عنوان شورای کانتون قامشلو اعلام می‌کنیم که تمام کار ما برای این مردم است. ما میهنمان را با مردم خود حفظ خواهیم کرد و هرگز از آرمان خود دست نخواهیم کشید و به مبارزه خود برای نجات سرزمین‌های اشغال شده خود ادامه خواهیم داد. با افزایش تهدیدات و حملات دولت ترکیه، خشم و واکنش ما قوی‌تر می‌شود و مردم ما با تمام جوامع و گروه‌های خود در برابر این حملات مقاومت می‌کنند. علاوه بر این، اکنون جهان نیز باید در برابر این حملات دولت ترکیه علیه طبیعت و بشریت موضع‌گیری کند.»