پیکر شهید المثنی به خاک سپرده شد

اهالی منطقه تربه‌سپی و چل‌آخا، پیکر شهید نیروهای وظیفه خوددفاعی، المثنی علی الاحمد را به خاک سپردند.

مراسم خاکسپاری شهدا

مبارز نیروهای وظیفه خوددفاعی المثنی علی الاحمد مورخ ۹ ژوئن براثر بیماری به شهادت رسید. اهالی شهرهای تربه‌سپی و چل‌آخا امروز طی مراسمی پیکر شهید المثنی الاحمد را در آرامگاه شهید دلشِر واقع در روستای دوگِرِه تربه‌سپی به خاک سپردند.

در این مراسم عضو مجلس خانواده‌های شهدای شهر چل‌آخا، فیصل محمد سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«به دولت ترکیه می‌گوییم که ما در اینجاییم و بروی خاک خود مقاومت خواهیم کرد. ما بخوبی می‌دانیم که مقاومت زندگیست. با فداکاری شهدا،‌ سوریه‌ای دمکراتیک برای تمام کوردها و سوری‌ها ایجاد خواهیم کرد.‌‌»

عضو روابط شواری نظامی شهر قامشلو، محمد زیدان نیز سخنرانی کرد و گفت نیروهای نظامی پیرو راه شهدا هستند تا اهداف آنان را عملی کنند.

عضو کنگره اسلام دمکراتیک، ابراهیم الناصر نیز اعلام کرد که شهدا با فداکاری‌هایشان،‌ مقدس هستند و برای صیانت از اهداف شهدا فراخوان داد.

به عنوان خانوده شهید المثنی علی الاحمد، پسر عموی او، لیس الاحمد سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«ما از شهادت المثنی سرافرازیم. قول می‌دهیم که راه شهدای مبارزه را ادامه دهیم.‌»

سپس مشخصات این شهید قرائت شده و پیکر شهید المثنی علی الاحمد در میان هلهله مادران به خاک سپرده شد.