تصویر

سی‌پی‌تی به وظیفه خود عمل نمی‌کند

جوان محمد رئیس مشترک اتحادیه وکلای کانتون جزیر مجازات تحمیل شده به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را جنایت علیه بشریت اعلام کرد و گفت که سی‌پی‌تی به وظیفه خود در قبال حمایت از حقوق بشر عمل نمی‌کند.

جوان محمد رئیس مشترک اتحادیه وکلای کانتون جزیر

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان امرالی در انزوای شدید زندانی شده است. دولت اشغالگر ترکیه و توطئه‌گران می‌خواستند افکار و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان را در میان کوردها از بین ببرند. به همین دلیل به شیوه‌های مختلف انزوا را بر رهبر اوجالان تحمیل می‌کنند. جوان محمد رئیس مشترک اتحادیه وکلای کانتون جزیر جنبه‌های حقوقی انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را با خبرگزاری فرات ارزیابی کرد.

بر اساس معیارهای قانونی ممنوع است

جوان محمد با اعلام اینکه رفتار دولت اشغالگر ترکیه بر خلاف تمامی قوانین حقوق بشری است سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «با توجه به همه قوانین و معیارهایی که ما به عنوان وکیل در روژاوای کوردستان به آن اعتقاد داریم، این انزوای شدید بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ممنوع و غیرقانونی است. این مجازات از نظر قوانین حقوق بشر معنایی ندارد. طبق مواد ۱، ۳ و ۷ سال ۱۹۴۸، همه آزاد به دنیا می‌آیند. به همین دلیل، آزادی کسی نباید مورد ظلم و تعرض قرار گیرد. در بسیاری از دپارتمان‌های حقوقی، از حق آزادی افراد به عنوان پایه‌ای‌ترین حق هر فرد حمایت می‌شود. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل ۶ و ۹ و بیشتر از آنها در فصل ۱۰، از آزادی زندانیان در زندان‌ها صحبت می‌کند و حق آنها را به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از قسمت‌ها حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. آفریقا میثاقی به نام حقوق بشر ایجاد کرد. در فصل پنجم این میثاق از حقوق زندانیان صحبت شده است. هر زندانی حق دارد با خانواده، دوستان و وکلای خود در تماس باشد. همه این قوانین در مورد رهبر عبدالله اوجالان ممنوع شده است.»

رهبر اوجالان باید آزاد باشد

جوان با بیان اینکه دستگیری رهبر عبدالله اوجالان بر اساس تمامی قوانین حقوق بشری جرم است گفت: «رهبر اوجالان باید آزاد شود. دولت ترکیه قوانین بین المللی حقوق زندانیان را نقض می‌کند و آنها را اجرا نمی‌کند. بر اساس قوانین و موازین حقوق بشر، رهبر عبدالله اوجالان باید آزاد می‌شد.»

رئیس مشترک اتحادیه وکلای کانتون جزیر، جوان محمد، از تمامی نهادهای بین المللی حقوق بشر خواست تا انزوای شدید اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را لغو کنند و گفت: «ما به عنوان اتحادیه وکلا در کانتون جزیر از همه حقوقدانان، سی‌پی‌تی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهیم که علیه این انزوای شدید اقدام کنند. سی‌پی‌تی همه چیز را به چشم خود می‌بیند، اما به وظیفه خود برای حمایت از حقوق بشر عمل نمی‌کند. باید همه کشورها بدانند که رهبر عبدالله اوجالان باید در میان خلق خود زندگی کند.»