ادعای تازه دادستانی فاشیست تُرک؛ کنگره جامعه دمکراتیک یک سازمان غیرقانونی است

دادستانی جمهوری فاشیست تُرکیه در شهر آمَد کیفرخواست جدیدی را علیه سلما ایرماک نماینده پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان تنظیم کرده است. در این کیفرخواست جدید موارد عجیبی مطرح شده‌اند،

دادستانی جمهوری فاشیست تُرکیه در شهر آمَد کیفرخواست جدیدی را علیه سلما ایرماک نماینده پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان تنظیم کرده است. در این کیفرخواست جدید موارد عجیبی مطرح شده‌اند، دادستانی در کیفرخواست جدید، ک.ج.د را نیز به عنوان سازمانی غیرقانونی معرفی کرده است و در رابطه با ریاست مشترک آن، لیلا گوون نیز از اصطلاح ریاست مشترک کذایی استفاده کرده است.

در رابطه با سلما ایرماک نماینده پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در شرنخ که در ۹ نوامبر ۲۰۱۶ دستگیر شده بود نیز دادستانی کیفرخواست جدیدی را آماده کرده است. در کیفرخواستی که علیه ایرماک تنظیم شده است موارد تعجب برانگیزی آمده است، دادستانی در رابطه با کنگره جامعه دمکراتیک آن را سازمانی غیر قانونی معرفی کرده است و در رابطه با ریاست مشترک ک.ج.د و نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان نیز از نام «ریاست مشترک کذایی» استفاده کرده است. لیلا گوون پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ و رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در ٨ نوامبر ٢٠١٨ در زندان آمد با آغاز اعتصاب غذا حصر عبدالله اوجالان در جزیره امرالی از سوی دولت فاشیست ترکیه را رسوا نمود و پس از دوماه شمار اعتصابگران غذا در داخل و خارج از کوردستان و ترکیه به ده هزار نفر رسید.

در کیفرخواست آمده است که لیلا گوون شعار «زنده باد رهبر آپو» را سر داده است و سلما ایرماک نیز هم همین شعار را تکرار کرده است و با تشویق از آن استقبال کرده است. همچنین در کیفرخواست آمده است که در زمان سخنرانی سباحت تونجل، ریاست حزب مناطق دمکراتیک نیز لیلا گوون شعار «زنده باد رهبر آپو» را سر داده و سلما ایرماک مجددا آن را تکرار و مورد تشویق قرار داده است. در کیفرخواست تنظیم شده درخواست ۵ سال زندان برای سلما ایرماک شده است.