امشب طولانی‌ترین خسوف قرن روی می‌دهد

ماه‌گرفتگی (خسوف) پدیده‌ای طبیعی است که از قرار گرفتن ماه در سایه زمین حادث می‌شود. به دلیل وجود جو دور کره زمین و عبور امواج بلند نور خورشید که به رنگ قرمز هستند ماه‌گرفتگی قرمز رنگ دیده می‌شود.

امشب طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن روی خواهد داد. مدت زمان خسوف امشب یک‌ساعت و ۴٣ دقیقه خواهد بود

 

ماه‌گرفتگی (خسوف) پدیده‌ای طبیعی است که از قرار گرفتن ماه در سایه زمین حادث می‌شود. به دلیل وجود جو دور کره زمین و عبور امواج بلند نور خورشید که به رنگ قرمز هستند ماه‌گرفتگی قرمز رنگ دیده می‌شود.

 

این ماه‌گرفتگی طولانی‌ترین خسوف کامل قرنهای ٢٠ و ٢١ خواهد بود. ماه‌گرفتگی امشب در مجموع یک ساعت و ۴٢ دقیقه و ۵٩ ثانیه ادامه خواهد داشت.

 

همزمان امشب سیاره مریخ به نقطه مقابل در نزدیکترین فاصله با زمین می‌رسد و به دلیل تابش نور خورشید بر آن در زیر ماه می‌توان سیاره مریخ را هم مشاهد کرد.

 

زمان ماه گرفتگی در کردستان و ایران از این قرار است؛

در روژهلات کردستان وایران ماه گرفتگی جزئی از ساعت ٢٢:۵۴ به وقت کرماشان آغاز شده و تا ساعت ٢۴ ماه گرفتگی جزئی ادامه خواهد یافت. سپس به مدت یک ساعت و ۴٣ دقیقه ماه گرفتگی کامل کردستان و خاورمیانه را در بر می‌گیرد.

 

ماه گرفتگی جزئی بعدی در ٢٠٢۵ میلادی- ١۴٠۴ شمسی و ماه گرفتگی کامل بعدی هم در سال ٢١٠۵ میلادی-١۴٨۴ شمسی روی خواهد داد.