انفجار در مرکز عفرین

در مرکز شهر عفرین موتورسیکلتی بمبگذاری شده منفجر شد.

  در ساعات ظهر امروز در محله‌ی سیاسی مرکز شهر عفرین موتورسیکلتی بمبگذاری شده منفجر شد.

  اعلام شده است، در نتیجه‌ی این انفجار یک تبهکار احرار الشامیه زخمی شده است.