بمباران روستاهای برادوست از سوی ارتش ترکیه

هواپیماهای جنگنده رژیم متجاوز ترک روستای «میرگه رش» در منطقه برادوست را بمباران کردند.

روز گذشته (٢١ ژوئیه) ساعت ١٧ به وقت محلی دو جنگنده ارتش متجاوز ترکیه روستای میرگه رش واقع در منطقه برادوست باشور کوردستان را بمباران کردند.

گزارش‌های اولیه حاکی از اتش‌سوزی مراتع و زمین‌های کشاورزی روستائیان است.