تملی: بیایید حاکمیت خلق را ایجاد نماییم

سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ برای اتحاد دمکراسی فراخوان داده و اعلام کرد، " بیاید همراه با هم حاکمیت خلق را ایجاد نماییم."

  کنفرانس‌های منطقه‌ای ه.د.پ که در چهارچوب فعالیت‌های سازمان‌دهی انجام می‌شوند، با کنفرانس سازماندهی استانبول ادامه دارد. پیش از این کنفرانس عرصه‌های اژه، دریای سیاه، آناتولی میانه و سرحد برگزار شده بود.

  این کنفرانس در استانبول به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ در ابتدای این کنفرانس سخن گفت.

  تملی خاطر نشان ساخت، ۶ سال از تاسیس ه.د.پ گذشته است و سیاستی جدید را در ترکیه ایجاد کرده‌اند.

  وی با اشاره به سیستم کنونی حکومت که نام " سیستم حکومت جمهوری" به آن اطلاق می‌شود اظهار داشت، حاکمیت کنونی در عوض حل مسائل، آن‌ها را عمیق‌تر می‌نماید.

  وی اعلام کرد، تنها راه رهایی از سیستم کنونی، اعمال دمکراسی است.

  وی با اشاره به استراتژی رفراندوم در قانون اساسی، انتخابات ۲۴ ژوئن / ۳ تیر و ۳۱ مارس / ۱۰ فروردین اعلام کرد، استراتژی قدرتمندی را اتخاذ کرده‌اند و افزود، می‌بایست مداخله می‌کردیم، (به همین دلیل) مداخله کردیم. گفتیم، شاید وضعیت تاکنون چنین ادامه داشته است اما نباید بدین شکل ادامه یابد. استراتژیمان علیه سیاست دوقطبی‌گریست. "

  تملی اظهار داشت، آن‌ها استراتژی خط سوم را اتخاذ نموده و آ.ک.پ را متوقف کردند.

  وی درباره‌ی حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اعلام کرد، " گفتیم، باید حصر پایان یابد. حصر تاکنون ادامه دارد. بدون شک مقاومت لیلا گوون دستاورد‌هایی را بوجود آورد. برای پایان دادن به حصر لزوم به مبارزات عدالت، دمکراسی و آشتی وجود دارد. چون انزوای تحمیلی محدود به امرالی نیست."

  وی در سخنان خویش تمامی نیروهای دمکراسی را خطاب قرار داد و اعلام کرد، " بیاید در اتحاد دمکراسی گرد هم آییم و حاکمیت خلق را در چهارچوبی سازمانی ایجاد نماییم. بایستی با اندیشه‌ای سیاسی ارزیابی نموده و جامعه را در فعالیت‌های سازماندهی جای دهیم. به همین دلیل کنفرانس‌هایمان راه را بر گامی مهم می‌گشایند."