جلسه دادگاه فیگن یوکسک‌داغ آغاز شد

با وجود تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای نظامی و پلیس رژیم ترکیه جلسه دادگاهی فیگن یوکسک‌داغ ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندان سینجان شهر آنکارا آغاز شد. محل برگزاری جلسه دادگاه بشدت تحت محاصره قرار دارد.

با وجود تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای نظامی و پلیس رژیم ترکیه جلسه دادگاهی فیگن یوکسک‌داغ ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندان سینجان شهر آنکارا آغاز شد. محل برگزاری جلسه دادگاه بشدت تحت محاصره قرار دارد.

 

سرپیل کمالبای ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، محمد اصلان ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک و تعدادی دیگر از نمایندگان و اعضای مجلس در جلسه دادگاهی شرکت دارند.

 

رژیم ترکیه از ورود روزنامه‌نگاران به جلسه دادگاهی ممانعت به عمل آورد و تنها به رسانه‌های وابسته به اردوغان اجازه داد تا جریان دادگاه را بازتاب دهند.