حزب اتحاد دمکراتیک: لزوم آمادگی و هوشیاری خلق

مجلس حزب اتحاد دمکراتیک روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجازه فوری وکلای اوجالان به جزیره امرالی و تداوم فعالیت و هوشیاری خلق نسبت به این موضوع شد.

در نتیجه آتش‌سوزی روی داده در امرالی، نگرانی‌های خلق کورد در رابطه با سلامتی رهبری خلق کورد عبدالله اوجالان افزایش یافته است. مجلس حزب اتحاد دمکراتیک روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجازه فوری وکلای اوجالان به جزیره امرالی و تداوم فعالیت و هوشیاری خلق نسبت به این موضوع شد.

در رابطه با آتش سوزی جزیره امرالی، حزب اتحاد دمکراتیک بیانیه‌ای را متشر کرده و اظهار داشت که این آتش سوزی در سالگرد تفاهم‌نامه دولما باخچه روی داده و این همزمانی مایه توجه و دفت است. حزب اتحاد دمکراتیک در این بیانیه خاطرنشان ساخته است که باید وکلا سریعا امکان ملاقات با رهبر اوجالان را داشته باشند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

"آتش‌سوزی امروز امرالی برای ما و خلق کورد مایه نگرانی و ناراحتی بزرگی شده است. جالب توجه است که این آتش سوزی درسالگرد توافقنامه دولما باخچه روی داده است. بدون تردید این همزمانی اتفاقی و ساده نبوده و نگرانی‌های ما و خلقمان را افزایش می‌دهد. به همین دلیل هم به عنوان حزب و هم خلقمان در رابطه با وضعیت رهبر اوجالان با نگرانی مواجه بوده و باید وکلا سریعا امکان حضور در امرالی را یافته و بتوانند با وی دیدار داشته و در یک کنفرانس خبری نگرانی‌های ما را رفع کنند.

از خلقمان می‌خواهیم تا زمانیکه با رهبر آپو در امرالی دیدار انجام نشود و طی بیانیه‌ای امنیت و سلامتی وی تایید نگردد، خلقمان در میادین حضور داشته و اقدامات اعتراضی خود را ادامه دهند."