حمله ارتش متجاوز ترکیه به خودرو غیرنظامیان در بامرنی

هواپیماهای جنگنده ارتش اشغالگر ترکیه دو خودرو غیرنظامیان را در میان روستاهای حسن‌پیرک و شیرتا از توابع شهرک بامرنی استان دهوک هدف حمله قرار دادند. گفته می‌شوند که در این حمله راننده یکی از خودروها به شهادت رسیده است.

هواپیماهای جنگنده ارتش متجاوز ترکیه دو خودرو شهروندان را در مابین روستاهای حسن‌پیرک و شیرتا در منطقه آمیدی استان دهوک بمباران کردند.

اعلام شد که راننده یکی از خودروها به شهادت رسیده است.