حکیم دوران ما، امانوئل والرشتاین

والرشتاین به طور راسخ در کنار مظلومان جهان ایستاد. آثار وی در کوردستان به طور گسترده‌ای مطالعه شد و بسیاری از مفاهیمی را که وی بسط و گسترش داد، در زمانه‌ی ما  بر تفکر آزادیخواهان خاورمیانه تاثیرگذار بود

   ابتکار عمل بین‌المللی برای آزادی اوجالان، صلح در کوردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امانوئل والرشتاین که در ٣١ اگوست در گذشت، ادای احترام نمود.

   در این بیانیه آمده است:
   "از شنیدن خبر درگذشت امانوئل والرشتاین دچار اندوهی عمیق شدیم.  فقدان وی مایه تاسف عمیقی برای ماست. آنچه که والرشتاین را از دیگر جامعه شناسان متمایز می‌کند، تحلیلهای عمیق وی مبنی بر چگونگی گسست از سیستم جهانی است. بر این مبنا، هم فرناند برودل در تحلیل خود از تاریخ جهان از طریق اصطلاحات مختلف و خصوصا دوران‌های طولانی و والرشتاین از طریق تحلیل سیستم جهانی به طور وسیعی بر افکار عبدالله اوجالان و جنبش آزادیخواهی کردستان مبنی بر تحلیل بهتر شکست سوسیالیسم موجود سهیم بوده‌اند. نه فقط از این طریق، بلکه مشارکت و سهم آنها می‌تواند در انتخاب واحد تحلیل اوجالان برای جامعه تاریخی، اخلاقی و سیاسی بهتر درک شود.

   طی دهه‌ها امانوئل والرشتاین ثابت قدمانه در کنار خلقهای مظلوم در سراسر جهان ایستاد. آثار وی به صورتی وسیع در کوردستان مورد مطالعه قرار گرفته و بسیاری از مفاهیمی را که وی در طول زمان بسط داد، بر تفکر آزادیخواهان خاورمیانه تاثیر گذار بوده است؛ و در این میان از همه مهمتر، عبدالله اوجالان کتابهای متعددی را از والرشتاین مطالعه کرده و از آن به عنوان تاثیرگذاری اصلی بر خود یاد می‌کند. وی بعد از مطالعه مجلد نخست و دوم از شاهکار جهانی والرشتاین تحت عنوان سیستم مدرن جهانی، همواره از وکلای خود می‌پرسید که چه زمانی جلد سوم این کتاب به ترکی به چاپ می‌رسد. (این کتاب در نهایت در سال ٢٠١١ چاپ و منتشر گردید) حتی وی از آنها خواسته بود که در رابطه با امکان سرعت بخشیدن به فرایند چاپ و انتشار این کتاب نیز پرس و جو نمایند.

   تاکید مکرر والرشتاین بر امکان و اهمیت مداخله سیاسی، خصوصا در  دوره کنونی کائوس (اتوپیایی) محرکه مکرری در نوشته‌های زندان اوجالان بود. نقد والرشتاین از موقعیت کنونی علوم اجتماعی (امتناع از تفکر در علوم اجتماعی) و پیشنهادات کمیسیون گلبنگیان (گشایش علوم اجتماعی) که وی ریاست آن را برعهده داشت، پژواکهای خود را در جستجوی اوجالان برای پارادایمی جدید و پیشنهاداتش مبنی بر یک سیستم دانشگاهی یافت.

   تحسین والرشتاین از سوی اوجالان در نوشته‌های زندان ناشی از تاثیر گذاری وی در گسست اوجالان از تعین‌گرایی متصلبی است که والرشتاین بر اوجالان داشته است. نمونه‌ای از این مورد پیامی است که وی برای کنفرانسی تحت عنوان به چالش کشیدن مدرنیته کاپیتالیستی فرستاد که در هامبورگ آلمان برگزار گردید. وی در پیام خود اظهار داشت؛ برهه‌ای مهیج است که در آن هر درونداد-نانویی از طریق اهمیت فردی و گروهی میتواند بر هدف غایی مبارزه ما برای جایگزینی کردن این سیستم با یک سیستم بسیار انسانیتر تاثیرگذار باشد.

   والرشتاین نه فقط واجد صلاحیتترین تفکر برای ارزیابی روش و سیستم معرفتی مبنی بر شناخت مدرنیته رسمی بود، بلکه همگام و همراه فرودستانی نیز بود که به مبارزه می‌پرداختند. میتوان در سال ٢٠١۴  او را به عنوان حامی آزادی زندانیان بیماری در ترکیه یافت که خواهان آزادی عبدالله اوجالان و تمامی دیگر زندانیان سیاسی در ترکیه بودند، یا حضور او را در مقدمه نقشه راه مذاکرات عبدالله اوجالان برای حل مساله کرد تشخیص داد. اوجالان می‌گفت والرشتاین در کل به راه حل در درون سیستم اعتقادی ندارد؛ بلکه او در این رابطه بسیار رادیکال بوده است. او بارها و به شیوه‌ای خستگی ناپذیر تکرار می‌کند که بحرانی را اکنون در آن قرار داریم، بحرانی نظام‌مند و ساختاری بوده و از همین رو به درستی پیشنهاد می‌نماید که همگان باید مسئولیتهای فکری، اخلاقی و سیاسی خود را در این رابطه بپذیریم. از آنجا که والرشتاین به ما می‌آموزد که چه میزان از سرمایه فکری منوط به مدرنیته سرمایه‌داری است و نیز در این رابطه چه گسست رادیکالی برای آن لازم است، درسهای بسیاری را می‌توان از تحلیلهای وی آموخت. پیام والرشتاین به کنفرانس ما (بدون اینکه وی را از این کنفرانس مستثنا کنیم) با این گفته به پایان رسید که با دست زدن به انتخاب اخلاقی، باید استراتژی سیاسی‌ای را انتخاب نماییم که بیشترین کمک را به ما در راستای غلبه بر این مشکلات بنماید. من بالشخصه براین باورم که امر باید منوط به ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای چپ در سراسر جهان باشد.

   مبارزه برای آزادی خلق کورد و زنان به منظور ایجاد یک جامعه دمکراتیک، آزادی زنان و جامعه اکولوژیک به طور چشمگیری ای در حال گسترش است: سیستم تمدن دمکراتیک انتخابی به منظور برون رفت از این کائوس می باشد. امانوئل والرشتاین در موفقیت ما در پیشبرد سه مسئولیت بهم پیوستهای که از آن تحت عناوین درستی تحلیل، انتخاب اخلاقی و استراتژی سیاسی موثر نام می برد، مایه مباهات است.

   جهان او را به عنوان اندیشمندی بزرگ می‌شناسد؛ او در خانه برای مهمانان شخصیتی بسیار فروتن و شریف بود و ما یک حکیم راستین سده بیست و یکم را از دست داده‌ایم."