دادگاه استیناف بروکسل: فعالیت‌های پ.ک.ک تروریستی نیستند

دادگاه استیناف بروکسل یکبار دیگر رأی به تروریستی نبودن فعالیت‌های پ.ک.ک داد و محاکمه ٣٧ سیاستمدار کردستانی را رد کرد

دادگاه استیناف بلژیک امروز حکم خود را به اعتراض دادستانی فدرال بلژیک در مورد مبارزه مسلحانه پ.ک.ک در شمال کردستان صادر کرده و آنرا "اختلاف داخلی ترکیه" نامید.

 

دادگاه استیناف تصریح کرد که فعالیت‌های پ.ک.ک تروریستی نیستند و احکام مربوط به ٣٧ سیاستمدار کرد از جمله رمزی کارتال رییس مشترک کنگره خلق و زبیر آیدار از اعضای شورای رهبری ک.ج.ک را ابطال کرد.

 

با این تصمیم تحقیقات دادستانی فدرال بلژیک که از سال ٢٠٠۶ در مورد مدیران پ.ک.ک آغاز شده بود پایان یافت.

 

دادستان فدرال تنها می‌تواند به دادگاه عالی این كشور اعتراض کند.

 

همین دادگاه در حکم ١۵ سپتامبر ٢٠١٧ از پ.ک.ک به عنوان "سازمانی که در سطح بین‌المللی مبارزه مسلحانه نمی‌کند" نام برده بود و با اشاره به خشونت دولت ترکیه مبارزه پ.ک.ک را پاسخ به خشونت دولت نامیده بود و تأکید کرده بود که هیچ فعالیت تروریستی در جریان نیست.

 

از سال ٢٠٠۶ تحقیقات در مورد ٣٧ سیاستمدار کردستانی از جمله رمزی کارتال، زبیر آیدار و آدم اوزون آغاز شده بود.

 

٣ نوامبر ٢٠١۶ دایره تحقیقات بلژیک اعلام کرده بود که پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست و طرح شکایت در این مورد را رد کرده بود.

 

دادستان فدرال هم به این حکم اعتراض کرده بود.

 

در اعتراض به شکایت دادستانی ترک و بلژیک جلسه دادرسی در ٩ ژوئن ٢٠١٧ برگزار شده بود.

 

برای رسیدگی به درخواست خارج کردن نام پ.ک.ک از "لیست ترور اتحادیه اروپا" روز ١۶ آوریل ٢٠١٨ دیوان عدالت اروپا تشکیل جلسه داد.

 

دیوان عدالت قرار داشتن نام پ.ک.ک در لیست ترور اتحادیه اروپا را "نقض حقوق" نامیده بود.