در سلیمانیه پس از مراسم ختم دیار غریب راهپیمایی برگزار شد

در مسجد احه‌سور در سلیمانیه مراسم ختم دیار غریب ، عضو شورای رهبری ک.ج.ک که در نتیجه‌ی بمباران‌های دولت اشغالگر ترکیه در قندیل به شهادت رسیده بود، با راهپیمایی خاتمه یافت.

  مراسم ختم دیار غریب( هلمت)، عضو شورای رهبری ک.ج.ک که در نتیجه‌ی بمباران‌های دولت اشغالگر ترکیه در روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر به شهادت رسیده بود، در مسجد احه‌سور در سلیمانیه برگزار شد.

  پس از مراسم ختم صدها تن از این مسجد بسوی خانه‌ی غریب در محله‌ی بختیاری راهپیمایی نمودند.

  در طی راهپیمایی شعارهای " شهدا نمی‌میرند"،"‌زنده باد پ.ک.ک"، و " زنده باد گریلا" سر داده شد.