در نتیجه‌ی تیراندازی نظامیان در لیجه یک غیرنظامی زخمی شد

بالگرد‌های نظامی ارتش اشغالگر ترکیه به تیراندازی به سوی اهالی روستای بانادران در لیجه پرداختند. همچنین یک تن از اهالی این روستا به نام اونور وورال را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

  در ساعات عصر دیروز ارتش اشغالگر ترکیه در اطراف روستای بانادران در لیجه واقع در آمد عملیاتی نظامی را آغاز کرد. همچنین بالگردهای نظامی ترکیه به تیراندازی به سوی اهالی این منطقه پرداختند. اعلام شده است که در نتیجه‌ی تیراندازی‌ها یکی از اهالی به نام انور وورال زخمی شده است. نظامیان ترکیه وی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌‌اند. تاکنون نیز ورود به این روستا ممنوع است.

  روستاییان اعلام کردند، نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه در میانه‌ی روز اراضی و جنگل‌های منطقه را به آتش کشیده و از خاموش کردن آن جلوگیری کرده‌اند.

  اعلام شده است، در ساعات صبح امروز ارتش اشغالگر ترکیه در روستاهای مردینیا، کوچران و دنگلاوا عملیاتی نظامی آغاز کرده و عبور و مرور به این روستاها را ممنوع کرده است.

  همچنین اعلام شد ، خودروهای زرهی به سوی خودرو غیرنظامیان تیراندازی کرده‌اند.

  در مرینیا و دنگلاوا نیز اراضی منطقه را به آتش کشیده و از خاموش کردن آن جلوگیری می‌کنند.