راه دنیز-ها ادامه دارد

سازمانهای جوانان سوسیالیست در ۴۸مین سالگرد اعدام دنیز گزمیش، یوسف اسلان و حسین اینان با حضور در آرامستان و مزار آنها، مراسم یادبودی را برای آن افراد برگزار کردند. سازمانهای جوانان از تدام راه دنیز-ها خبر دادند.

سازمانهای جوانان سوسیالیست در آنکارا، به مناسبت ۴۸مین سالگرد ۶ مه ۱۹۷۲ که در جریان آن رهبران ارتش رهایی بخش خلق ترکیه THKO دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اسلان اعدام شده بودند را در کنار مزار آنان گرامی داشتند. جوانان در آرامستان ینی شهیر کارشی‌کایا مراسم یادبود این سه رهبر انقلابی را برگزار کرده و بر پیگیری راه و مسیر این پیشاهنگان تاکید کردند. در این مراسم،  نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها و پسر عموی دنیز گزمیش، مصطفی گزمیش، سلما گورکان ریاست EMEK و نمایندگان سیاسی و دانشجویان حضور داشتند.

با حضور جوانان در کنار مزار این پیشاهنگان، پلیس اجازه نداد که شعارها و پلاکاردی با خود حمل نمایند و در مراسم یادبود نیز پلیس سرانجام به مداخله دست زده گاز اشگ‌آور را شلیک کردند. در جریان حمله پلیس، دو جوان به اسامی سعید بوزتاش و یوجل یاوز بازداشت شدند.

علیرغم حمله پلیس، جوانان بیانیه‌ای را منتشر کرده و اظهار داشتند که امروز برای ادای احترام به یاد و خاطره دنیز-ها در اینجا حضور یافته‌ایم. از هم اکنون نیز هر سال برای یادبود این پیشاهنگان در اینجا حضور می‌یابیم. جوانان با سر دادن سرود «برامدن روز» بر مزار این پیشاهنگان، این یادبود را خاتمه دادند.