روزنامه‌نگاران دهوک: حاکمان در پشت پرده‌ی ترور ودات هستند

روزنامه‌نگاران دهوک اعلام کردند، معرفی نکردن قاتلان ودات حسین پس از چهار سال نشان دهنده‌ی آن است که مسئولین حکومتی در دهوک خود در پشت ترور این روزنامه‌نگار هستند. آنان منطقه تحت کنترل پ.د.ک را ناامن‌ترین منطقه برای فعالیت روزنامه‌‌نگاران می‌دانند.

روز ١٣ آگوست ۲۰۱۶ در شهر دهوک اقلیم کوردستان روزنامه‌نگار «ودات حسین» خبرنگار خبرگزاری روژنیوز در شهر دهوک ربوده شد و به شیوه‌ای وحشیانه تحت شکنجه به قتل رسید. تاکنون هیچ کس به دلیل شهید کردن این روزنامه‌نگار دستگیر نشده و هیچ پیشرفتی در پرونده‌ی وی حاصل نشده است. در این زمینه روزنامه‌نگاران دهوک با خبرگزاری روژنیوز صحبت کردند.

بریار نیرویی روزنامه‌نگار در شهر دهوک اعلام کرد، چهار سال از ترور روزنامه‌نگار ودات حسین می‌گذرد، اما مسئولین دهوک قاتلان وی را دستگیر نکردند و معرفی نکردن قاتلان وی به این معنی است که مسئولین و حاکمان دهوک خود در پشت پرده‌ی این ترور هستند به همین دلیل از معرفی قاتلان امتناع می‌کنند، آنها در ترور ودات حسین مسئول هستند و مایه‌ی شرمساری برای آنهاست که تاکنون قاتلان معرفی نشده‌اند.

وی همچنین گفت: وظیفه‌ی همه‌ی اقشار جامعه‌ی ماست که در مورد ترور ودات حسین سکوت نکنند، باید به طور بی‌وقفه با راه‌های مختلف مسئولین را تحت فشار قرار دهند تا قاتلان این روزنامه‌نگار دستگیر شوند، چون سکوت در مورد ترور وی سبب می‌شود تا راه برای ترور سایر روزنامه‌نگاران هم باز شود.

امید بروشکی یک روزنامه‌نگار دیگر شهر دهوک در این زمینه گفت: ترور روزنامه‌نگار ودات حسین در روز روشن در مرکز شهر دهوک و گذشت چهار سال از ترور او و آشکار نشدن قاتلانش به وضوح نشان می‌دهد که حکومت خود در پشت ترور ودات حسین قرار دارد. دستگاه امنیتی دهوک مسئول ترور این روزنامه‌نگار هستند و در حال حاضر و در گذشته هم بهدینان متفاوت از سایر شهرهای اقلیم کوردستان خطرناکترین جا برای کار روزنامه‌نگاری آزاد است، ترور روزنامه‌نگار ودات حسین و چندین روزنامه‌نگار دیگر نمونه‌های واضح خطرناک بودن بهدینان برای روزنامه‌نگاران است.

وی همچنین می‌گوید: همه‌ی سازمان‌های جهانی و داخلی و آزادیخواهان در مورد ترور ودات حسین سهل‌انگار هستند چون در این زمینه واکنش جدی نشان نداده‌اند.

چهار سال از ترور روزنامه‌نگار ودات حسین می‌گذرد اما آزادیخواهان و سازمان‌های خارجی و داخلی نتوانسته‌اند بر حکومت اقلیم فشار وارد کنند تا قاتلان وی را معرفی کنند.