زکی بایهان: انزوا یکی از معضلات برخاسته‌ی رژیم است

زکی بایهان از مقاومتگران روزه‌ی مرگ اعلام کرد، "هیچگاه حصر امرالی را بمانند حصر دیگر زندان‌ها ندیده‌ایم. انزوا یکی از معضلات برخاسته از رژیم است. مقاومتمان هم علیه این رژیم بود."

  زکی بایهان از مقاومتگران روزه‌ي مرگ، در گروه  Fزندان شماره‌ی ۲ تکیرداغ بسر می‌برد. وی روز ۱۰ مه/ ۲۰ اردیهبشت در مقاومت روزه‌ی مرگ جای گرفت.

  بایهان در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فرات درباره‌ی انزوای تحمیلی سخن گفته و اعلام کرد، انزوای تحمیلی نه تنها معضل زندان بلکه معضلی برخاسته از رژیم است. بایهان اظهار داشت، "هیچگاه انزوای تحمیلی را بمانند انزوای موجود در زندان‌ها ندیده‌ایم. انزوای تحمیلی معضلی برخاسته از رژیم است که از امرالی مرحله به مرحله در سطح جامعه گسترده می‌شود. مقاومتمان علیه این رژیم و سیستم حاکمیت فاشیست آن بود. پایان دادن به انزوای تحمیلی رهبرمان برای پایان دادن به رژیم انزوا وظیفه‌ی اساسیمان بود. به همین دلیل دارای اهمیتی استراتژیک بود. تحمیل انزوا بر رهبرمان به معنای تحمیل انزوا بر اپوزوسیون و سد نمودن راه آن است. به همین دلیل هرچند که کم باشد نیز پایان دادن به انزوای تحمیلی فشار وارده بر جامعه دمکراتیک و اپوزسیون را پراکنده می‌سازد."

  بایهان اعلام کرد، مقاومت نه تنها برای مقاومتگران پ.ک.ک و خانواده‌ی آن‌هاست، بلکه عاید دیگر نهادهای دیگر هم هست و افزود، " بعضی تماما و بعضی از راه حمایت‌های خویش از مقاومتمان صیانت نمودند. بایستی همکاریهای رفقایمان دیده شوند. "

  بایهان به زبان آورد، آن‌ها واقف هستند که با دو ملاقات انزوا پایان نخواهد یافت و افزود، " اما با این مقاومت شکافی در انزوا ایجاد شد، سوراخی در انزوای تحمیلی ایجاد شده است. برای تماما پایان دادن به انزوا این گامی اولیه بود. با وجود مشکلاتی اعم از سلامتی و غیره اما با وجود این موفقیت به آرامش دست یافته‌ایم. خوشحال هستیم که پس از چند سال صدای رهبرمان را شنیدیم. از مادران مقاومتگرمان سپاسگذاریم که در برهه‌ی کنش‌ها با وجود فشار و ستم‌ها مقاومت کردند. به خصوص از مقاومت آن‌ها نیرو گرفتیم. این هم مبارزه‌ای بوده و قدمی موفق برداشته شد. مبارزات ادامه دارند. "