شماره تازه آلترناتیو با محوریت «تبانی و اجماع بر سر اشغال کوردستان» منتشر شد + دانلود نشریه

آلترناتیو در این شماره خود به ارزیابی زوایا و ابعاد کوردستیزی دو رژیم استعمارگر ایران و ترکیه پرداخته است.

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کرودستان-پژاک منتشر گردید.

گردانندگان آلترناتیو در شماره‌ی ٨۶، به اجماع و تبانی بر سر اشغال کوردستان و ابعاد و زوایای آن و ابعاد تاریخی روابط ایران و ترکیه در کوردستیزی پرداخته‌اند. با توجه به تشدید سیاست‌های کوردستیزی در منطقه در این فایل سعی برآن شده علاوه بر تحلیل این سیاست‌ها به آلترناتیو و  چگونگی موضع خلق کورد نیز بپردازد.

در ماه‌های اخیر آتش‌سوزی‌های گسترده و بحران‌های زیست‌محیطی موجب نارضایتی و واکنش فعالان محیط زیست و حتی  به دستگیری آنان  منجر شده است بنابراین در این شماره مقالاتی در مورد جنگ نرم رژیم ایران و اهداف پشت‌پرده‌ی آن، سیاست‌های ضدمحیط‌زیستی رژیم ایران و همین‌طور برخی از مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله صعود آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کُشی به نگارش درآمده است.

 

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۶ [کلیک] نمایید.