شهرداری ساروجان از سوی گماشتگان آ.ک.پ غصب شد

حکومت ا.ک.پ/م.ه.پ شهرداری ساروجان از توابع خارپت در شمال کوردستان را از دست حزب دمکراتیک خلق‌ها خارج ساخته و به جای شهرداران مشترک این حزب، گماشتگانی از حزب آ.ک.پ را بر آن منصوب کرد.

حملات دولت ترک علیه دستاوردهای خلق کورد ادامه دارند. دولت ترک که اراده خلق کورد را به رسمیت نمی‌شناسد، اینبار نیز شهرداری ساروجان از توابع خارپت در شمال کوردستان را از دست حزب دمکراتیک خلق‌ها خارج ساخته و به جای شهرداران مشترک این حزب، گماشتگانی از حزب آ.ک.پ را بر آن منصوب کرد.

لازم به ذکر است که بکر پولاد و جانان تاگتکین شهرداران مشترک شهرک ساروجان، روز گذشته بازداشت شده بودند. با غصب این شهرداری، تعداد شهرداری‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها که از سوی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ غصب شده‌اند به ۴۶ شهرداری رسیده است. تا کنون فقط ١٢ شهرداری در دست حزب دمکراتیک خلق‌ها باقی مانده است.