عملیات یگان‌های انتقامی علیه مقرهای نظامی رژیم اشغالگر ترکیه

یگانهای انتقامی علیه یک مقر ارتش اشغالگر ترکیه در توزلای عملیاتی را ترتیب دادند.

یگان انتقامی شهیپ چیاگر جنبش انقلابی اتحاد خلق‌ها HBDH علیه مقر نظامی سرهند ابراهیم کنجیرجی ارتش اشغالگر ترکیه واقع در توزلا عملیاتی انجام دادند.

در بیانیه‌ای که توسط HBDH منتشر شد، آمده است:

پس از یک چندین انفجار دهها پلیس در محل جمع شدند، چندین آمبولانس و خودروی آتش نشانی نیز به محل عملیات اعزام شدند. نیروهایمان پس از این عملیات بدون هیچ تلفات یا خسارتی به محل خود بازگشتند. تحت عنوان "دفاع نیرومند، ترکیه‌ی نیرومند" یکی پس از دیگری صدای انفجارها به گوش رسید."

"در هیچ جایی امنیت ندارند"

در ادامه‌ی بیانیه آمده است:

"نیروهایمان برای انتقام قتلعام جزیر این عملیات را انجام دادند. دشمن خلقمان در آنجا هزاران اسلحه و زره‌پوش را مستقر کرده است و آنرا مانند قلعه‌ای مستحکم نشان می‌دهد. اما با این وجود، امنیت و آسایش ندارند. قتلعامی که در جزیر انجام شد، توسط آ.ک.پ و م.ه.پ امروز نیز ادامه دارد. فاشیسم اردوغان ظلم حکومتی است. در مقابل این ظلم اردوغان و همکارانش مورد بازخواست قرار خواهند گرفت."

همچنین در ادامه‌ی بیانیه آمده است، "آنهایی که خلقمان، HBDH ، زنان و مقاومتگرانمان را قتلعام می‌کنند، شهرهایمان را ویران می‌کنند، هدف اصلی عملیات‌ها قرار خواهند گرفت."

"ما قتلعام کنندگان را مورد بازخواست قرار می‌دهیم"

در پایان بیانیه نیز آمده است، "آنهایی که در جزیر حتی جنازه‌هایمان را شکنجه کردند، خوب بدانند که نیروهایمان آنها را مورد بازخواست قرار خواهند داد. مقرهای نظامی، پادگان‌ها و قصرهایتان امن نیستند. امن‌ترین مکانهایتان، نمی‌توانند شما را از چنگ نیروهای جنبش انقلابی اتحاد خلقها در امان نگه دارد. ما به عنوان HBDH اعلام می‌کنیم، تا روزی که ظلم و ستم ادامه داشته باشد، تا رسیدن به پیروزی، از آنها حساب‌خواهی خواهیم کرد. ما حکومت نابودگر و فاشیست را از بین خواهیم برد."