فریادهای چهارمین کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها  به امرالی رسیده است

مدهات سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مقاومت سنت ما کوردهاست. به رغم انکه هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابند، اما مقاومت بخشی از سنت ماست

در فضایی دمکراتیک و پر از هیجان، با حضور نمایندگان و سازمانهای کوردستانی- ترکیه‌ای و در کشورهایی از خاورمیانه، چهارمین کنگره عادی حزب دمکراتیک بعد از رای دادن نهادها به منظور برگزیدن روسای مشترک این حزب خاتمه یافت. ٨٣٨ نفر به نمایندگی از ١٠١٨ نهاد و سازمان به منظور انتخاب روسای مشترک رای دادند.

بعد از رای‌گیری پروین بولدان و مدهات سنجار به عنوان دبیرکل مشترک این حزب برگزیده شدند. همچنین اعضای اصلی و علی البدل شورای حزب، اعضای مرکزی کمیسیونهای انضباطی و  کمیسیونهای مذاکره نیز برگزیده شدند.

پیش از برگزاری انتخابات سزای تمللی ریاست پیشین حزب به ایراد سخنرانی پرداخته و از تمامی کوردستانیان و خلق‌های ترکیه خواست که به ائتلاف دمکراسی بپیوندند. تمللی در این رابطه افزود: به منظور ایجاد یک جمهوری دمکراتیک دمکراسی بدون هیچ تردیدی از مسیر مبارزه رادیکال دمکراسی خواهد گذاشت.

تمللی که جایگاه حزبی خود را مدهات سنجار داده است در این سخنرانی با اشاره به شور و هیجان حاکم بر این کنگره اظهار داشت: این جوش و خروش اکنون همه جا را در نوردیده است، باور کنید که این خروش شما، طنین فریادهای شما به امرالی، به اوجالان رسیده است.

تمللی در ادامه سخنان خود افزود که تحمیل انزوای مطلق بر رهبر آپو به مدت ٢ سال باعث شد که ما به اعتصاب غذا دست بزنیم، در مقابله با این انزوا ما در همه جا به تفکرات و اندیشه‌های آقای اوجالان در رابطه با صلح و دمکراسی اشاره کرده‌ایم. در مرحله جدید نیز شکستن انزوای امرالی و مبارزه برای آینده آزاد معیار تاریخی ما است.

سزای تمللی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کوردستانیان و نیروهای دمکراسیخواه گفت: از همه می‌خواهیم به ائتلاف دمکراسی بپیوندند. با سازماندهی خط سوم، خلق‌ها از دست فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ رهایی می‌یابند  و رهایی از این حاکمیت و وظیفه تاریخی ما به شمار می‌رود، تا حکومتی دمکراتیک در ترکیه مستقر شود. در ترکیه و خاورمیانه به منظور برقراری دمکراسی و صلح، ما خواهان ایجاد ائتلاف دمکراسی هستیم. تمللی در پایان سخنان خود اظهار داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاست را قدرتمندانه در کوچه‌ها، میادین و محلات و مجالس جای دهیم.

پروین بولدان نیز به عنوان ریاست مشترک جدید حزب دمکراتیک خلق‌ها چهارمین کنگره عادی این حزب سخنرانی کرد. بولدان در آغاز سخنرانی خود درودهای گرم خود را به رهبر آپو فرستاده و گفت: گفتند کورد نمی‌تواند مدیریت کند، رای بدهد و برگزیده شود، هر چه می‌کنید بکنید، کورد اکنون خود را مدیریت و رهبری می‌کند و انتخابات برگزار می‌کند. کورد نه فقط شهرهای خود، بلکه دولت را نیز رهبری می‌کند و آمده‌ایم که دولت را نیز رهبری کنیم. خلق ما در مقابل چوبه دار، در مقابل قتلعام و پاکسازی و سبعیت سر تعظیم فرود نیاورد، امروز نیز سر خم نمی‌کنیم. درود‌هایمان را به اوجالان می‌رسانیم، او به ما نیرو و اراده بخشیده است، با مراتب عشق و احترام درودهایم را به اوجالان تقدیم می‌کنم. به صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ، سباهات تونجل، عبدالله زیدان، سلما ایرماک، ادریس بالوکن، آیسل توغلوک، گلسر ییلدریم، چاغلار دمیرل، گلتن کشاناک، نورحیات آلتون، سلجوق میزراکلی، بکر کایا و بسیاری دیگر از رفقایمان را که اکنون در زندان هستند، درود می‌فرستم. سلامهایم را به عبدالله اوجالان می‌رسانم که معمار حزب دمکراتیک خلق‌هاست.

پروین در ادامه سخنان خود افزود که امروز در اینجا رفقای جوان ما، در مسیر دنیزها، ماهرها، مظلوم‌ها، کمال‌ها، محمد تونج، لیلا قاسم، سید رضا، شیخ سعید، پیرسلطان و موسی آنترها به مبارزه دست می‌زنند. افسانه مقاومت ساکینه جانسز، سیوه، اورین خلف برای دست‌یابی به آزادی مقاومت را رنگ دیگری بخشیده است. اراده خلق‌ها در اینجا حضور دارد. آینده دمکراسی تنها با حضور حزب دمکراتیک خلق‌ها امکان پذیر است. ما با مقاومت آغاز کردیم، بسیاری از رفقای ما دستگیر شدند، اما ما اکنون میلیونها نفر هستیم.

پروین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: اوجالان در یک سلول ١٣ متری اظهار داشت که نه فقط کورد، باید تمامی خلق‌های منطقه بتوانند در سایه دمکراسی مورد حفاظت قرار گیرند و امروز این وظیفه بر دوش ما قرار گرفته است. به همین دلیل خلق کورد فقدان موقعیت سیاسی را نمی‌پذیرد. خلق کورد باید در سده بیست و یکم به پیروزی دست یابد. پروین در بخش دیگری از سخنان خود در چهارمین کنگره عادی حزب دمکراتیک خلق‌ها گفت: زبان کوردی، مایه شکوه و عزت ماست.

مدهات سنجار دیگر دبیر کل مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در سخنرانی خود با زبانهای کوردی، عربی و ترکی به حاضران درود گفته و مهمانان هر چهار بخش کوردستان را خوشامد گفت و افزود با آمدنتان به ما جسارت و امید بخشیدید. مدهات سنجار در سخنرانی افتتاحیه خود خواستار گشودن درهای امرالی شد و اظهار داشت: برای دستیابی به صلح بزرگ درهای امرالی را باید باز کرد.

مدهات سنجار که اکنون به جای سزای تمللی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها را عهده‌دار شده است در سخنرانی افتتاحیه خود خطاب به طرف‌های برگزار کننده نشست سوچی، آستانه و آمریکا اظهار داشت که: درهای امرالی را باز کنید تا درهای صلح گشوده شوند. بیاید تا فرایند دلما باخچه را مجددا به پیش ببریم. بدون هیچ تردیدی اوجالان روشنایی بخش این مسیر خواهد بود.

مدهات سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مقاومت سنت ما کوردهاست. به رغم انکه هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابند، اما مقاومت بخشی از سنت ماست. ما حزب مقاومت کورد، ترک و زحمتکشان و فقرا هستیم. مدهات سنجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم گشودن مسیری برای دستیابی به صلح گفت: درهای امرالی را بگشایید، که راه دستیابی به صلح تا منتهی الیه گشوده خواهد شد. تمامی کسانی که خواهان صلح هستند باید این مسئله را از صمیم قلب باور کنند، اگر مسیر صلح گشوده شود، بدون هیچ شبه‌ای اوجالان روشنی‌بخش راه خواهد بود. به همین دلیل است که می‌گوییم انزوا و حصر تحمیلی بر امرالی تنها مسئله ماست، صرفا یک مسئله حقوقی نیست، در این سرزمین مسئله دستیابی به صلح است.