نامه‌ی سرگشاده ک.ج.د.ک- اروپا به وزرای امور خارجه‌ی کشورهای اروپایی: سکوت نکنید!

رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک کوردستان -اروپا در مورد غصب شهرداری‌های ه.د.پ و دستگیری سیاستمداران کورد، نامه‌ای برای وزرای خارجه‌ی کشورها فرستاد و از آنها خواست، سکوت نکنند و ترکیه را تحت فشار قرار دهند.

فاتوش گوکسونگور و یوکسل‌کوچ روئسای مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک کوردستان -اروپا (ک.ج.د.ک- اروپا) پس از غصب ۵ شهرداری دیگر ه.د.پ و دستگیری سیاستمداران کورد، نامه‌ای به وزرای خارجه‌ی کشورها نوشتند.

روئسای مشترک ک.ج.د.ک-اروپا از اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ملل، ناتو و شورای اروپا خواستند که در مقابل این اعمال دولت ترکیه سکوت نکنند.

متن نامه‌ی ک.ج.د.ک-اروپا به شرح زیر می‌باشد:

"وزارت امور خارجه‌ی ترکیه از ۱۵ ماه مه ۲۰۲۰ بدون هیچ دلیل و مدرکی ۵ رئیس مشترک ه.د.پ را دستگیر کرده و قیمها را به جای آنها گماشته است.

پس از قرار دادن قیم در پست ریاست مشترک شهرداری، شهرداری‌ها توسط نیروهای پلیس محاصره شده و تمامی فعالیت‌های خدماتی در این شهرداری‌ها متوقف شده است.

حکومت آ.ک.پ نه به شیوع کرونا اهمیتی می‌دهد، نه به قرنطینه و نه به عید مسلمانان، بدون وقفه به کرامت و شکوه کوردها حمله می‌کند. حکومت آ.ک.پ حق انتخاب مردم را پایمال می‌کند و علی‌رغم آنکه ترکیه نامزد عضویت در اتحادیه ی اروپا و عضو شورای اروپا است، اما با بی‌شرمی به هیچ قانون و توافق و پیمان بین‌المللی پایبند نیست. رهبر آ.ک.پ برای آنکه به سدی در مقابل اراد‌ ی خلق کورد تبدیل شود و نگذارد در مورد آزادی خود تصمیم‌گیری کند، از همه‌ی نیروهای دولت استفاده می‌کند. علاوه بر همه‌ی این ممانعت‌ها، آنانی را که با اراده‌ی خلق انتخاب شده‌اند از کار برکنار کرده و حتی زندانی می‌کند.

در چنین شرایطی که در ترکیه قانون انتخاباتی غیردمکراتیک وجود دارد، همراه با آنکه از همه‌ی فرصت‌های دولت برای ممانعت و مخالفت استفاده می‌کنند، اما ه.د.پ در انتخابات فقط در سه شهر بزرگ ۶۵ شهردای را کسب کرد. علی رغم همه‌ی ممانعتها و مشکل تراشیها اما ه.د.پ با رای مردم ۶۰ تا ۹۰ درصد رای آن مناطق را کسب کرد. اما حکومت برای ۴۵ شهرداری قیم قرار داد و جواز ۶ شهرداری هم توقیف شد و افراد دیگری را جایگزین آنها کردند.

هم زمان روئسای مشترک شهرداریهای ایغدیر، سیرت، مسریج، هاویل و فارتنیسیان دستگیر شدند و قیم جایگزین آنها شد. علی رغم این همه قوانین غیر دمکراتیک انتخاباتی، اراده‌ی خلق را به رسمیت نمی‌شناسند و برای آنکه این دستاوردها را از بین ببرند، دلایل و شواهد دروغ ارائه کرده و اینگونه حق انتخاب آنها را سلب میکنند و روئسای مشترک شهرداری‌ها را مانند دشمن نشان داده و حکم ده‌ها سال زندان را بر آنها تحمیل می‌کنند.

به طور خلاصه در دوران حکومت آ.ک.پ در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، ۷ عضو پارلمان، ۴۸ رئیس مشترک شهرداری که ۲۶ تن آنها رئیس مشترک‌های پیشین و ۲۲ تن روئسای جدید هستند و ۴۰۰۰ مدیر و فعال ه.د.پ دستگیر شده‌اند و اکنون در زندانها محبوس می‌باشند. رئیس مشترک شهرداری قارص که قیم به جای وی گماشته شده است، با مرگ مواجه شده است.

آن سازمانهای بین‌المللی که ترکیه عضو آنها می‌باشد، در توافقات خود شرایطی که باید اجرا شود را اعلام کرده‌اند. زمانی که این شروط نقض می‌شود، باید مورد بازخواست قرار گیرد. زمانی که سازمانهای بین‌المللی در مقابل این اعمال غیردمکراتیک ترکیه ساکت می‌مانند، ترکیه با دست باز و بدون نگرانی و محدودیت به نقض بیشتر شروطی که باید به آنها پایبند باشد، می‌پردازد و دیگر به حقوق بشر و اراده‌ی خلق اهمیتی نمی‌دهد و روئسای شهرداریهای بیشتری را دستگیر کرده و گماشتگان را به جای آنها قرار می‌دهد.

ما به عنوان ک.ج.د.ک-اروپا درخواستمان از شورای اروپا، سازمان ملل، ناتو و اتحادیه‌ی اروپا این است که در مقابل این اعمال ترکیه که عضو آنهاست سکوت نکنند، مکانیسم بین‌المللی را اجرا کرده و فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی به ترکیه وارد کنند تا بتوانند مانع این اعمال غیر دمکراتیک ترکیه شوند و حق انتخاب مردم را تضمین کنند."