انتخاب نچیروان بارزانی به ریاست اقلیم کردستان

​​​​​​​نچیروان بارزانی بردارزاده و داماد مسعود بارزانی از سوی پارلمان به عنوان رییس اقلیم کردستان انتخاب شد، اتحادیه میهنی کردستان، جنبش نسل نو نشست پارلمان را بایکوت کردند و پارلمانتارهای احزاب دیگر هم مدعی شدند که به بارزانی رأی نداده‌اند

  صبح امروز سه‌شنبه پارلمان اقلیم برای برگزیدن رییس اقلیم کردستان جلسه‌ای برگزار کرد.

  بر طبق آرا نچیروان بارزانی که پیشتر نخست وزیر اقلیم کردستان بود با ۶٨ رأی به عنوان رییس اقلیم انتخاب شد. پارلمان اقلیم دارای ١١١ پارلمانتار است و در نشست امروز ٨٨ تن حضور داشتند. ی.ن.ک نشست امروز را ترک کرد.

نچیروان بارزانی دومین رییس اقلیم
  مسعود بارزانی عموی نچیروان از سال ٢٠٠۵ تا ٢٠١٧ بر کرسی ریاست اقلیم تکیه کرد. اگر چه سال ٢٠١۵ پارلمان اقلیم دوره ١٠ ساله مسعود بارزانی را تمام شده اعلام کرده و به وی رأی نداد، اما او هم در تلافی پارلمان را پلمپ کرد و رییس مجلس را از هولیر اخراج کرد. مسعود بارزانی سرانجام پس از رفراندوم اکتبر ٢٠١٧ که در آن ۴٩ درصد خاک اقلیم کردستان را به دولت مرکزی عراق باخت بر سر کار ماند. انتقادهای فراوان از عملکرد مسعود بارزانی وی را مجبور به ترک کرسی ریاست اقلیم کرد.

پس از توافق مابین پ.د.ک و ی.ن.ک مبنی بر تقسیم قدرت در سال ٢٠١۶ نچیروان بارزانی به عنوان نخست‌وزیر به کار گماشته شد. پس از یک دوره اینبار برهم صالح رییس به نخست‌وزیری اقلیم رسید اما سال ٢٠١٢ یکبار دیگر نچیروان بارزانی با همکاری ی.ن.ک به سمت نخست‌وزیری دست یافت.