پیام ویدیویی مبارزان آذری و ارمنی مستقر در روژاوای کوردستان

مبارزان آذری و ارمنی در روژاوای کوردستان در مورد اشغالگری‌ دولت ترکیه، به ویژه از قصد این کشور برای انجام قتل‌عام علیه خلق آذربایجان، پیامی منتشر کردند.

مبارزان آذری و ارمنی مستقر در روژاوای کوردستان با انتشار پیامی ویدیویی سیاست‌های دولت استعمارگر ترکیه به منظور جنگ‌افروزی در مرز آذربایجان-ارمنستان را محکوم کردند.

این مبارزان که در جبهه‌های جنگ روژاوا هستند، گفتند:"اعمال و اقدامات دولت فاشیست ترکیه که می‌خواهد بر آذربایجان تحمیل کند را محکوم می‌کنیم. کینه و دشمنی دولت ترکیه علیه خلق ارمنی ادامه دارد. مبارزاتمان علیه دولت فاشیستی ترکیه و دولت آذربایجان است."

مبارزان آذری و ارمنی در ادامه گفتند:"ما هیچ دشمنی با خلق صلح‌طلب آذربایجان نداریم. هیچ مردمی شریک دشمنی حکومتش نیست. نژادپرستی کمالیست بر خلق ترکیه تاثیر گذاشته است.

درخواستمان از خلق‌های منطقه این است؛ فریب سخنان و وعده‌های کذب رهبران فاشیست و ایادی امپریالیست را نخورید. در مقابل تبلیغات آنها هشیار باشید. موضوع را از هر جهتی بررسی کنید. لازم است همه‌ی خلق‌های منطقه پیرامون انقلاب آزادیخواهی جمع شوند و به حکومت‌های فاشیستی و سیاستهای ستیزه‌جویانه پایان دهند. ما در روژاوای کوردستان برای دفاع از خلق صلح‌طلبمان، علیه داعش و النصره می‌جنگیم. رژیم فاشیست ترکیه برای آنکه تبهکاران را برای جنگ با ارمنستان به کار گیرد، آنها را روانه‌ی آذربایجان می‌کند.

مردم آذربایجان نباید از این تبهکاران حمایت کنند. آنها برای آزادی و صلح به آذربایجان نمی‌آیند، هدفشان دزدی وغارت است. خلق آذربایجان به این تبهکاران اعتماد نکنند. دولت فاشیست ترکیه در تلاش برای تحقق روئیای امپراطوری عثمانی است. ما مبارزان انترناسیونالیست آزادی هستیم. برای ما ملت‌ها هیچ تفاوتی ندارند. ما در کنار مردم فرودست هستیم و آماده‌ایم برای آنها بجنگیم. ما آماده‌ایم در کنار خلق‌ها و علیه دولت فاشیست ترکیه بجنگیم."