کودتای تازه حکومت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ علیه اراده‌ی خلق

حکومت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ در پارلمان علیه اراده‌ی مردم کودتایی دیگر انجام داد. بر این اساس مصونیت پارلمانی لیلا گوون، موسی فارس‌اوغلار اعضای پارلمان ه.د.پ و انیس بربری اغلو عضو پارلمان ج.ه.پ را لغو کرد.

روز گذشته در جلسه‌ی عمومی پارلمان ترکیه مصونیت پارلمانی لیلا گوون رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک (ک.ج.د) و عضو پارلمان حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ (شهر جولمرگ) و موسی فارس اغولاری عضو پارلمان حزب مکراتیک خلق‌ها (شهر آمد) و انیس بربری اغولاری عضو پارلمان حزب جمهوری  خلق ج.ه.پ (شهر استانبول) را به بهانه‌ی "تایید شدن جرایم آن‌ها"، لغو کرده و به همین دلیل در سالن پارلمان تنش و شلوغی ایجاد شد.

انگین آلتای رئیس فراکسیون ج.ه.پ به این مسئله اعتراض کرد و اعلام نمود که این تصمیم در مخالفت با قانون اساسی ترکیه است. پس از اعتراض اعضای پارلمان ه.د.پ و ج.ه.پ، در مورد لغو مصونیت پارلمانی این نمایندگان گفتگو شد.

سپس با درخواست ثریا بیگچی از اعضای آ.ک.پ، شکایات خوانده شد و پس از آنکه به بهانه‌ی تایید جرائم این افراد، مصونیت پارلمانی این سه نماینده لغو شد.

آتالای عضو ج.ه.پ: این رخداد کودتایی علیه پارلمان است

اعضای پارلمان ه.د.پ و ج.ه.پ پس از اعتراض شدید این جلسه را محکوم کردند. انگین آلاتای رئیس فراکسیون ج.ه.پ اعلام کرد، با این شیوه و با لغو مصونیت این سه نماینده علیه پارلمان کودتا انجام گرفته است. وی گفت:" لغو مصونیت پارلمانی دستور و هجوم علیه پارلمان است".

بشتاش: این حکومت کودتاگر است

مرال دانش بشتاش رئیس فراکسیون ه.د.پ هم گفت:"امروز شما به دنبال چیز دیگری هستید تا به این ناحقی مشروعیت بدهید. کودتای ۴ اکتبر ادامه دارد. این حکومت کودتاگر است."

بشتاش در ادامه گفت:" این حکومت هیچ وابستگی به اراده‌ی خلق و پارلمان ندارد. با تصمیم شما لیلا گوون و موسی فارس‌اوغلار مجازات شدند. این قضات در چهارچوب پرونده‌ی فتو [فتح‌الله گولن) در زندان هستند و به حبس ابد محکوم شده‌اند. نمایندگان مجلس با حکم این قضات محکوم شده‌اند و آنها درخواست لغو حکم خود را دارند چون آنها با رای صدها هزار تن انتخاب شده‌اند. شما هرگز نگویید که علیه فتو کار می‌کنید. شما خودتان بزرگترین کودتاگر هستید. ما و مردم ترکیه این را خوب می‌دانیم. شما چرا اجازه نمی‌دهید هاکان فیدان محاکمه شود؟ چرا اجازه ندادید دزدها و افراد فاسد محاکمه شوند؟"

گوون: مقاومت زندگیست

پس از قرائت شکوائیه توسط ثریا سادی بیلگیچ رئیس فراکسیون آ.ک.پ، لیلا گوون رئیس مشترک ک.ج.د و عضو پارلمان ه.د.پ با گفتن "مقاومت زندگیست" به این تصمیم پارلمان اعتراض کرد.