کیت‌بَی در اعتصاب غذا: مقاومت نوید‌ بخش بهار است

مزگین کایت‌بَی زندانی در اعتصاب غذا با یادآوری اینکه مقاومت نوید بخش بهار می‌باشد می‌افزاید:" ما موفقیت بزرگی را رقم خواهیم زد."

زندانی سیاسی مزگین کایت‌بَی در گروه L زندان پاتنوس از ۱ مارس در اعتصاب غذا بسر می‌برد. مزگین یک ماه است که از حق ملاقات محروم شده است.

 

مزگین کایت‌بَي در نامه‌ای به خارج از زندان می‌گوید:

"ما انزوای تحمیلی رهبری را محکوم کرده و به رفقایی که در اعتصاب غذا بسر می‌برند درود می‌فرستیم.

 

رژیم سفاکی که خود را بر جهان تحمیل کرده است، مطالبه حق و عدالت را مداوما با دشواری و مصائب فراوانی همراه می‌نماید. آنچه به این مبارزات معنا می‌بخشد مقاومت خلق ماست. مقاومت اعتصاب غذای رفقا نوید بهار را به ما می‌دهد. متابعت راه آزادی یکی از مبانی حیات ماست. آزادی را نمی‌تواند به بند کشید و اسارت فیزیکی نمی‌تواند مانع آزادی فکر و اندیشه باشد. ما پیروان راه [کمال]پیر، [خیری] دورموش، علی چیچک(ها) بوده و آن‌ها پیشاهنگان انقلابی با ارزش خلق ها هستند.

 

در هر شرایطی، خلقمان لازم است در کنار آنانی باشند که تاریخمان را مکتوب می‌کنند. ما تمام رفقای جوان و خلق کردستان را فرامی‌خوانیم در این مرحله تاریخی به وظایف خویش عمل کنند."