گونای: با روحیه ١۴ ژوئیه مقاومت را گسترش می‌دهیم

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با دومین مرحله مبارزه دمکراتیک سخن گفت: حزب دمکراتیک خلق‌ها با الهام از روحیه ١۴ ژوئیه مقاومت را گسترش می‌دهد.

ابرو گونای، سخنگوی ه.د.پ در نشست هفتگی این حزب به ارزیابی مباحث جاری در عرصه سیاست و جامعه پرداخت.

گونای در این نشست از آغاز دومین مرحله آکسیون‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب فعالیت‌های مبارزه دمکراتیک خبر داد.

برنامه‌ی مرحله دوم آکسیون‌‌های ه.د.پ

گونای با اشاره به آغاز دومین مرحله برنامه مبارزه دمکراتیک سه ماهه که روز دوشنبه هفته گذشته از سوی روئسای مشترک ه.د.پ اعلام شده بود گفت:"این برنامه از ١ ژوئیه با برنامه اتخاذ مواضع که ٩ ماده را در خود جای داده است از سوی روئسای مشترک حزبمان علنی شد. ما برنامه مبارزات دمکراتیک را در ماه ژوئن از جولمرگ و ادرنه بسوی آنکار آغاز کردیم که به رغم ممانعت‌ها و حملات نیروهای دولتی ادامه یافت. افکار عمومی ترکیه در مورد شیوه‌های خشونت و هتک حرمت حاکمیت سخنی نگفت ولی در مورد عزم ما و پیشنهادهایمان برای دستیابی به راه حل سخن گفتند."

گونای خاطرنشان کرد که ه.د.پ در مرحله نخست از دو مسیر به سوی آنکارا راه پیمایی کردند و اکنون نیز از آنکارا بسوی چهارسوی ترکیه براه می‌افتند و تمامی جامعه را در جریان رویدادها قرار دهند.

گونای گفت:"در دومین مرحله برنامه مبارزات دمکراتیک که با شعار «دوشادوش همدیگر» آغاز شده‌اند ما نشان می‌دهیم که علیه حاکمیت می‌توانیم مخالفت اجتماعی بزرگی را شکل دهیم و پیشاهنگی آنرا بر عهده گیریم."

"با الهام از روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه، مقاومت را گسترش می‌دهیم"

ابرو گونای اظهار کرد که با الهام از روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه، نیروی مقاومت را گسترش می‌دهند و افزود:"آنانی که منتخبین خلق را دستگیر و جامعه را مورد شکنجه قرار دادند، تجارب خود را به حاکمیت کنونی منتقل کرده‌اند. اعمال آن زمان را اکنون به شیوه‌ای جداگانه و پی در پی ادامه می‌دهند. ما نیز در مقابل با روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه، نیروی استقامت خود را گسترش می‌دهیم."

گونای در مورد حملات اشغالگرانه و سیاست جنگ‌افروزی دولت گفت:"این سیاست استعمارگری و اشغالگری نفعی به جوامع ترکیه نخواهد رساند. برعکس به حاکمیت آ.ک.پ هشدار می‌دهیم، جنگی که شما بر مبنای سیاست کوردستیزی به خارج از مرزها کشیده‌اید از سوی خلق کورد و جوامع ترکیه مورد قبول نیست. پایگا‌های نظامیتان در خارج از کشور را ببندید، عملیات نظامی را متوقف کنید، مسائل داخلی و خارجی را با گفتگو حل کنید. اگر نه پایان این راه تاریک که شما آنرا پیش روی ترکیه قرار دادید به حاکمیتتان پایان خواهد داد."

"از دیدگاه‌های آقای اوجالان استفاده کنید"

گونای با اشاره به حصر شدید رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان خطاب به دولت ترک افزود:"حصر سیاسی  و مغایر با مبانی حقوقی که بر آقای عبدالله اوجالان تحمیل کرده‌اید را پایان دهید. از دیدگاه‌های ایشان برای حل مسائل ترکیه استفاده کنید، اینچنین می‌توانید به این جنگ پایان دهید."