ایزدی‌ها در محکومیت خیانت پ.د.ک دست به اعتراض می‌زنند

سازمانهای ایزدیان در اروپا برای محکوم کردن توافق میان مسئولین هولیر و بغداد بر سر شنگال، اعتراضات گسترده انجام می‌دهند.

روز به روز نارضایتی‌های کوردهای ایزدی و طیفهای گوناگون در مقابل توافق خائنانه پ.د.ک و بغداد بر سر شنگال، افزایش می‌یابد.

در این چهارچوب مرکز اتحاد جمعیت ایزدیان، چتر زنان ایزدی، شورای شنگال در خارج از وطن، اتحاد ایزدیهای سوریه، اتحاد جوانان ایزدی، مرکز فرهنگی ایزدی‌ها و شورای اجرایی روستاهای ایزدی در شمال کوردستان بیانیه‌ای مشترک را در مخالفت با توافق بغداد و هولیر منتشر کردند و اعلام نمودند که در مخالفت با این توافق در مقابل پارلمان اروپا تجمع خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: از ۱۵ اکتبر (فردا پنج‌شنبه) همچون جوامع ایزدی در مقابل پارلمان آلمان و سفارت کشورها تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنیم، این توافق خائنانه میان هولیر و بغداد بر علیه همه‌ی ایزدی‌هاست و نشان‌دهنده‌ی جرائم هر دو طرف است، این دو طرف که باید به قتل‌عام متهم و سلب مشروعیت شوند، زمینه‌ی قتلعام تازه‌ای را علیه جامعه‌ی ایزدی هموار کرده‌اند.

در پایان این بیانیه آمده است: ایزدی‌ها هم در ایزدخان و هم در خارج از میهن با شکوه در مقابل این توافق می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. به همین دلیل از طرف سازمانهای ایزدی در اروپا، روز ۱۵ ماه جاری ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تا ساعت ١۵:۰۰ در مقابل پارلمان آلمان در برلین دست به تجمع اعتراضی می‌زنند. از خلقمان و نیروهای دمکراسی‌خواه هم می‌خواهیم تا از اعتراضات ما پشتیبانی کنند.