سفر هیئت شنگال به بغداد

هیئتی از نمایندگان، مدیران شورای خودگردان شنگال، معتمدین، روئسای عشایر و ریش‌سفیدان شنگال برای انجام سلسله ملاقات‌هایی با دولتمردان عراق و جریان‌های سیاسی به بغداد سفر کردند.

صبح امروز هیئتی از معتمدین، روئسای عشایر، ریش‌سفیدان، نمایندگان و مدیران شورای خودگردان شنگال برای گفتگو با مسئولین و مقامات دولتی عراق وارد بغداد شدند.

اعلام شد که این هیئت با مقامات و دولتمران عراق سلسله دیدارهایی را به عمل می‌آورد.

سفر هیئت شنگال به بغداد پس از آن صورت گرفت که روز ٩ اکتبر پ.د.ک و حکومت عراق از امضای توافقنامه‌ دوجانبه‌ای در مورد شنگال خبر داده بودند و این موضوع از سوی مردم شنگال به عنوان توافقنامه دوجانبه «خائنان و مجرمان» علیه مردم شنگال نامگذاری شد.

فتنه تازه پ.د.ک علیه ایزدی‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در میان طیف‌های مختلف مردم شنگال و ایزدی‌های سراسر جهان روبرو شده است.