آمادگی آمد برای ۸ مارس

فردا تمامی نهادها و سازمانهای زنان متینگی را به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن برگزار می‌کنند. برنامه‌ریزی و اجرای امور مقدماتی خاتمه یافته و از زنان برای شرکت در این میتینگ دعوت به عمل آمده است.

جنبش زنان آزاد و شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان در میدان استاسیون میتینگی باشکوه را در شهر آمد، باکور کوردستان برگزار می‌کند. زنان با شعار «سازماندهی مقاومت، حرکت به سوی آزادی» از ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۶ فردا میتینگ باشکوهی را برگزار می‌کنند. ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، پروین بولدان و سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، عایشه آجار باشاران در این میتینگ سخنرانی می‌کنند.

پیش‌بینی می‌شود که هزاران زن در این میتینگ حضور یابند. به منظور برگزار این میتینگ در بسیاری از مناطق شهر پلاکارد نصب شده و یک هفته است که تلاش‌های شبانه روزی زنان ادامه دارد. با سازماندهی گسترده زنان، از تمامی زنان برای شرکت در این میتینگ دعوت به عمل آمده است. حسرت آکایا ریاست مشترک سازماندهی حزب مناطق دمکراتیک، منطقه ریزان از تمامی زنان دعوت کرد که در این میتینگ حضور داشته باشند.