آیا جامعه می‌تواند به خشونت علیه زنان پایان دهد؟

نرگس ایکه روانشناس با اشاره به خشونت‌های اعمال شده بر زنان می‌گوید؛ با همبستگی جامعه می‌توان به خشونت علیه زنان پایان داد

   کشتار زنان همچنان ادامه دارد. در کوچه‌ها، خانه‌ها و محیط کار زنان هدف خشونت قرار می‌گیرند و جالب اینکه بسیاری تداوم این وضعیت را طبیعی جلوه می‌دهند. نرگس ایکه روانشناس در گفتوگو با خبرگزاری فرات خشونت علیه زنان را مورد ارزیابی قرار داد.

   این روانشاس با یادآوری دلایل خشونت گفت:"بدون شک ما از یک مقطع سخن نمی‌گوییم. ولی دلیل اساسی خشونت خودمحوری در خانواده است. منشأ خشونت می‌تواند پدر و مادر یا سرپرست کودک باشد. در ترکیه تا الان هم فرزند پسر الگوی قدرت شناخته می‌شود. پسر در هر مقطعی منبع قدرت دانسته می‌شود و در عمل هم اینچنین عمل می‌شود. تمام فرزندان بر مبنای اولویت مردسالاری بزرگ می‌شوند. در خانواده‌ای که دارای فرزند دختر هستند جایگاه پسران مکررا یادآوری می‌شود و به دختران می‌قبولانند که بردارانشان منبع قدرت هستند. اینچنین بزرگ می‌شوند. در برابر مردسالاری در خانه ساکت می‌نشینند و با ترس و دلهره بزرگ می‌شوند. متأسفانه دختران را شایسته چنین وضعیتی می‌دانند، یعنی از مردسالاری در خانواده یا حمایت می‌شود یا خواهان اعمال آن می‌شوند."

   ایکه سپس افزود که بزرگ شدن یک فرزند پسر در چنین خانواده‌ای به این معنی نیست که الگوی رفتاری مذکور را برای همیشه حفظ خواهد کرد. افراد می‌توانند خود را تغییر دهند، حتی می‌توانند الگویی کاملا جداگانه در پیش گیرند. می‌توانند به شیوه‌ای برابر با جنس مخالف رفتار کنند. ولی اگر اراده‌ای برای تغییر وجود نداشته باشد تحولی هم روی نمی‌دهد. بدین ترتیب دیر یا زود قدرت سررشته امور خانه را به دست می‌گیرد و در مقابل تمام آنانی که قدرت کمتری داشته باشند قرار می‌گیرد.

   ایکه تأکید کرد آنچه که در خشونت علیه زنان مشاهده می‌شود اغلب نتیجه مقاومت زن در برابر مردسالاری و قدرت تحمیلی آن است.

   وی با اظهار اینکه خشونت به بازتولید خویش می‌پردازد و برای مقابله با آن باید وارد عمل شد گفت:"باید در روند بزرگ کردن فرزندان برابری میان زن و مرد را به آنان یاد داده و بفهمانیم. باید در این چهارچوب هم در حرف و هم در عمل رفتار کنیم. برای درک بهتر فرزندانمان باید این رویکرد را در زندگی به مرحله عمل بگذاریم."

   نرگس ایکه در پایان تأکید کرد که زنان برای پایان دادن به خشونت گسترده جامعه علیه خویش هزینه‌های فراوانی را متحمل شده‌اند و افزود:"با اینهمه زنان و کودکان فراوانی نجات داده شده‌اند. امیدوارم که در مبارزه علیه نظام مردسالاری گامهای بهتر و بیشتری برداریم."