ایران راه پیکار فعال زن مریوانی به ۳ سال زندان محکوم شد

ایران راه پیکار زن اهل مریوان در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

   ایران راه پیکار فعال مدنی اهل مریوان در ۲۴م  اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در شهر سنه بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهر منتقل شده بود. شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم در سنه خانم راه‌پیکار را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

   وی حدود یک ماه در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنه تحت بازجویی قرار داشت و سپس به کانون اصلاح و تربیت سنه که به عنوان زندان زنان هم استفاده می‌شود، منتقل شد.

   خانم راه پیکار بدون حضور وکیل در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

   وی پیشتر به دلیل داشتن بیماری تنفسی تحت نظر پزشک بوده است اما از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بوده که همین امر سبب ایجاد نگرانی برای خانواده‌ی وی شده است.