بازداشت مادران روسری سپید از سوی چماقداران اردوغان

سه مادر روسری سپید که در مقابل دفتر حزب نژادپرست آ.ک.پ در کلانشهر آمد دست به تحصن زده بودند توسط چماقداران اردوغان بازداشت شدند

   مادران روسری سپید در دست گرفتن پلاکاردی که عبارت "مادران خواستار صلح هستند" از صبح امروز در مقابل دفتر مرکزی حزب نژادپرست آ.ک.پ در شهر آمَد دست به تحصن زده بودند. دقایقی پس از تحصن چماقداران پلیس به مادران حمله‌ور شده و سه مادر را بازداشت کردند.

   پلیس رژیم ترکیه مادران روسری سپید را مورد حقارت قرار داد و سه تن از آنان را با استفاده از خشونت به داخل اتوبوس پلیس کشاند.

   هویت یکی از مادران بازداشت شده «آیسل توفان» اعلام شد.