با مبارزه بی‌وقفه زنان، ممنوعیت یکصد ساله در آرژانتین برداشته شد

در نتیجه فعالیتهای بدون وقفه زنان در آرژانتین، رئیس دولت این کشور، آلبرتو فرناندز اعلام نمود که به منظور رفع ممنوعیت از کورتاژ زنان که صد سال پیش به تصویب رسیده بود، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد.

در آرژانتین فعالیتهای زنان در مخالفت با سقط جنین به نتیجه رسید. آلبرتو فرناندز رئیس دولت این کشور اعلام نمود که به منظور رفع ممنوعیت از کورتاژ زنان که صد سال پیش به تصویب رسیده بود، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد. فرناندز با اشاره به ممنوعیت سقط جنین از یکصد سال پیش در این کشور، اظهار داشت که مسئله باعث گسترش سقط جنین به شیوه‌های غیرقانونی و بهداشتی شده و در نتیجه موجب تهدید جان زنان می‌شود. به همین دلیل طی ده روز آینده لایحه‌ای به منظور قانونی شدن سقط جنین به مجلس ارائه می‌شود.

تلاشهای زنان به منظور قانونی شدن سقط جنین از سال ۲۰۱۸ در آرژانتین وارد مرحله جدیدی شده است. این لایحه که پیش از این در سال ۲۰۱۸ نیز به مجلس پیشنهاد شده بود با مخالفت مجلس رد شده بود. اما انتظار می‌رود که اینبار این قانون در مجلس این کشور تصویب شود.