برگزاری نشست"ایجاد جامعه‌ی دمکراتیک با زن آزاد" در قامیشلو

​​​​​​​زنان سازمانها، نهادها و احزاب شمال و شرق سوریه، برای نیرومند کردن سازماندهی خود در قامیشلو گرد هم آمدند

نشست با شعار "با زنان آزاد جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک ایجاد خواهیم کرد"، در سالن زانا-ی قامیشلو با یک دقیقه سکوت به احترام قهرمانان مبارز آغاز شد.

 

زنان از نهادها و سازمانهای کرد، سریان، ارمنی، ترکمن، عرب و چرکس در این نشست شرکت داشتند.

 

مدیر زنان طبقا، رقه، دیرالزور، منبج و سازمانها و نهادهای زنان از مناطق مختلف شمال و شرق سوریه و سازمانهای زنان مستقل در نشست حاضر شدند.

 

در نشست زنان در مورد ایجاد چتر مشترک زنان بحث شد به گونه‌ای که زنان بتوانند به صورت مشترک کارهای خود را با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند.