جامعه زنان کوردستان: ۱۵ فوریه بزرگترین توطئه علیه زنان است

شورای هماهنگی ک.ژ.ک با محکومیت توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه اوجالان را دوست راستین زنان خطاب کرد.

شورای هماهنگی جامعه زنان کوردستان به مناسبت ۲۱مین سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که توطئه با تصمیم و رهبری سیستم هژمونیک آمریکا، همکار استراتژیک آن اسرائیل و ناتو صورت پذیرفته است.

ک.ژ.ک توطئه بین‌المللی را خارج از معیارهای انسان‌دوستانه به شدت محکوم کرده و یاد و خاطره شهدایی را که با شعار «نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید»، علیه این توطئه و انزوای تحمیلی بر امرالی بپا خاستند را گرامی می‌داریم.

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در این بیانیه اعلام کرده است که توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد، خائنانه‌ترین توطئه قرن بیستم بوده است و در این رابطه اعلام نموده است که نه فقط برای خلق کورد، بلکه برای زنان و دیگر خلق‌های جهان نیز این روز، روز سیاه به شمار می‌رود. سیستم شکنجه امرالی، سیستم هژمونیکی که یکی از رهبران آزادیخواه، دمکراسی‌خواه و برابری‌طلب خاورمیانه را به صلیب بکشد، برای پایان دادن به نقش وی این توطئه را ترتیب داده است.

در این بیانیه آمده است که رهبر ما با موضع ایدئولوژیک خود، سیاست و حیات انسان آزاد خاورمیانه‌ای را نمایندگی می‌کند، وی هیچگاه قبول نکرده است که تحت سیطره نیروهای هژمون جهانی درآید. بلکه با خواست و اراده‌ای نستوه تلاش نمود تا در خاک خاورمیانه انسان‌های آزاد، زنان و مردان آزاد و حیات آزاد را خلق نماید. موجودیت و مبارزه رهبر آپو در خاورمیانه و مزوپوتامیا تمامی حسابهای آمریکا و اسرائیل و انگلستان و نیروهای سیستم هژمون را برهم زد.

توطئه بر زنان تاثیر بیشتر و ناگوارتری داشته است

ک.ژ.ک خاطرنشان ساخت که توطئه بین‌المللی برای زنان اثرات بسیار ناگوارتر و سنگین‌تری داشته است و در این رابطه اعلام می‌دارد که نوع برخورد رهبری ما با آزادی زنان هم اکنون نیز موضوعی استراتژیک است و لازم است که در این رابطه بحث و بررسی شود. به این دلیل که ما از تاریخ خود اطلاع داریم، می‌دانیم که موضوعات مرتبط به آزادی زنان از جمله بیشترین موضوعاتی هستند که بیش از همه از سوی حاکمان و فرادستان تحریف شده و از واقعیت بدور افتاده‌اند.

رهبر آپو در تمامی حیات خود در سطحی عالی تلاش و فعالیت زنان برای آزادی را تحلیل کرده و توسعه داده است. اتوپیای انقلاب شکوهمند زنان را در اوایل سالهای دهه ۹۰ ارزیابی کرد. اظهار داشت که شرط اصلی انقلابیگری نوع برخورد صحیح و اصولی با آزادی زن است.

ک.ژ.ک اعلام نمود که راهکار و موضع رهبر خلق کورد در رابطه با زندگی، نوع برخورد استراتژیک وی با آزادی زنان در انقلاب کوردستان، موضع آزادیخواهانه وی به عنوان فعالیتی اصلی، هم اکنون و در آینده نیز نقش خود را ایفا کرده و بسیار مهم است.

مرحله رادیکال-انقلابی

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در ادامه این بیانیه می‌افزاید که: ما بار دیگر می‌خواهیم اعلام کنیم که رهبر ما، عبدالله اوجالان نه فقط رهبر خلق و زنان کورد است، بلکه وی همزمان با مدل حیات آزادیخواهانه جهانی خود، خط مشی آزادی خلق و زنان جهان را ترسیم کرده است. رهبری ما واقعیات زنانی را که سیستم مردسالار و فرادست از طریق سرکوب، دروغ و توطئه در میان سیستم تجاوزکار ایجاد کرده است به خوبی به تصویر کشیده است و برای زنان و جامعه آلترناتیوهای حیات آزاد را ایجاد و خلق کرده است. رهبر آپو زنان را ز بردگی مردان رها ساخته و اعلام نموده است که باید زن به خود راستین خویش تعلق داشته باشد، وی واقعیت متعلق به خود را خلق کرده است،  این مهم نیز باعث شده است که جامعه به تحرک واداشته شود و این مرحله نیز به نوبه خود یک مرحله انقلابی رادیکال است.

انزوا سیستم پدرسالاری است بر زنان تحمیل شده است

اما برقرای سیستم شکنجه امرالی نه فقط سیستمی است که از سوی دولت ترکیه ایجاد شده باشد، بلکه سیستمی است که نظام پدرسالاری بر خلق‌ها و زنان تحمیل کرده است. انچه که در امرالی به انزوا کشیده شده است و در میان سیستم شکنجه قرار گرفته است، تنها شخص رهبر آپو نیست، بلکه خواست حیات آزاد، دمکراتیک، اکولوژیک زنان و خلق‌ها و مذاهب و اعتقادات است.

رهبری ما در تمامی حیات خود  با پیشنهادات و اقدامات خود در راستای تاسیس ارتش زنان، تاسیس حزب زنان، ژنولوژی، دفاع از زنان، خلق سیستم زنان، ریاست مشترک زنان، نمایندگی برابری را برعهده داشته است تا جایی که باعث شده است زنان صد سال به جلو گام بردارند. در میان شرایط دشوار انزوای امرالی، وی برای ایدئولوژی و ایستارهای خود گام‌های بلندی را برداشته باعث شده است تا زنان به اندازه چندین سده گام بردارند.

اوجالان؛ دوست راستین زنان

در زمینه تاریخ آزادی زنان جهان، تاثیرگذاری رهبر ما بر مبارزه آزادیخواهانه زنان روز به روز بیشتر درک می‌شود و به همین دلیل نیز عشق، احترام و محبت زنان جهان نسبت وی افزایش می‌یابد. رهبر اوجالان دوست راستین زنان است، انقلاب زنان روژآوا که اکنون برای تمامی جهان به منبع الهام تبدیل شده است یکی از خالقیتهای رهبر ماست.

در همین راستا، ما توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه ۱۹۹ را که علیه رهبری ما صورت گرفت به عنوان بزرگترین توطئه علیه زنان، علیه تاریخ آزادی زنان می‌بینیم. با توطئه بین‌المللی علیه رهبری تلاش شد تا ضربه‌ای بزرگ به مطالبات آزادیخواهانه زنان وارد آید، ضربه‌ای به جستجوی آزادی از سوی زنان وارد آید و زنان را همچنان به بردگی محکوم کنند.

ما توطئه را رد و محکوم می‌کنیم

شورای هماهنگی ک.ژ.ک خاطرنشان ساخت که آنها توطئه علیه رهبر خلق کورد را همواره محکوم و رد کرده و تلاش می‌کنند که محکومیت این توطئه را که توط دولت فاشیست ترکیه انجام شده است همواره رد کنند. تا زمانیکه دیوارهای امرالی ویران نشود، ما مبارزه برای آزادی رهبر خود را با عزمی نستوه ادامه خواهیم داد. با شعار آزادی رهبر ما، آزادی زنان است، علیه سیستم شکنجه امرالی، علیه سیاستهای مبتنی بر قتلعام خلقمان، علیه کشتن زنان و تلاش برای نابودی دستاوردهای زنان مبارزه خود را در تمامی زمینه‌ها ارتقا می‌بخشیم. ما مبارزه خود را گشترش می‌بخشیم. با روحی فدایی، ما برای آزادی رهبری خودمان، خلقمان و خلق‌های دیگر تلاش می‌کنیم.

ک.ژ.ک در پایان بیانیه خود از همه خواست در ۲٢ سالگی توطئه بین‌المللی، در راه ایجاد حیات آزاد تلاش کرده و فعالیتهای خود را برای آزادی رهبری شدت بخشند و در هر شهر، محله، کوچه، خانه، کارگاه، زندان و کوهها، هر جایی را به میدانهای مقاومت و آزادی تبدیل کنند.