حمله تازه‌ی رژیم ایران علیه زنان؛ '«لیدر»های اعتراضات محمد شهر کرج سه زن بودند'

فرمانده انتظامی استان البرز مدعی شد که لیدرهای اصلی اعتراضات محمد شهر کرج را دستگیر کرده‌اند.

عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی البرز مدعی شده است:" پس از اعلام سهمیه بندی بنزین، سه زن در منطقه محمد شهر کرج با خاموش کردن خودروی خود در خیابان نسبت به این موضوع اعتراض و اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند." او بازداشت این سه زن را «اقدامات اطلاعاتی پیچیده» خواند و به گفته خود آنان را «غافلگیر کننده» دستگیر کرده‌اند.

رژیم ایران می‌کوشد با تکیه بر نقش زنان در اعتراضات اخیر، مرحله تازه‌ای از خفقان و سرکوب را علیه زنان به عنوان پیشاهنگان مقاومت علیه استبداد تحمیل کند.