خشونت علیه زنان به سطحی خطرناک رسیده است

بر اساس نظرسنجی که در کشورهای غربی انجام شده است، خشونت بر علیه زنان به سطحی خطرناک رسیده است

حدود ۶ هزار زن در کشورهای فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، آمریکا، آلمان و ایتالیا در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.

 

این نظرسنجی از طریق اینترنت  و توسط سازمان (ژان ژاورس) که سازمانی تحقیقاتی و معتبر در اروپاست انجام شده است.

 

بر اساس این تحقیقات، ٨۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی در کشور فرانسه، در سنین پایین حداقل یک بار با خشونت مواجه شده اند.

 

طی ۱۲ ماه گذشته، ۴۴ درصد زنان در آلمان، ۳۵ درصد زنان در اسپانیا و ۲۴ درصد زنان در ایتالیا با خشونت مواجه شده‌اند.

 

بر اساس این نظرسنجی، بیشترین خشونت بر زنان ٣۵ ساله اعمال شده است. سال گذشته در کشور آلمان از هر ۷ زن، یک زن با خشونت مواجه شده است.

 

همچنین ٨ درصد زنان فرانسوی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند گفته‌اند که در سنین کم به آنها تجاوز جنسی شده است.