رژاک: فکر و فلسفه‌ی ملت دمکراتیک سرچشمه‌ی پیروزی ق.س.د است

... این مقاومت نه تنها خلق کرد و خاورمیانه بلکه همه‌ی بشریت را از بلایی بزرگ نجات داد ...

انجمن سازمان زنان آزاد کردستان رژاک به مناسبت پیروزی مبارزان بر تبهکاران داعش در روژاوای کردستان بیانیه‌ای منتشر کردند.

 

متن بیانیه‌ی رژاک به این شرح است:

"در نتیجه‌ی مقاومت باشکوه ق.س.د، دشمن انسانیت و نماینده ی فاشیسم، سازمان تروریستی داعش شکست خورد. این پیروزی را در ابتدا به نیروهای ق.س.د، ی.پ.گ و ی.پ.ژ و سپس به تک تک خلق کرد و همه‌ی خلقهای خاورمیانه تبریک می‌گوییم.

 

به همین مناسبت پدید آورنده‌ی این پیروزی در کردستان و خاورمیانه را یادآور می‌شویم. در حقیقت فکر و فلسفه‌ی ملت دمکراتیک سرچشمه‌ی پیروزی ق.س.د است. در اینجا این پیروزی را به پدید آورنده‌ی خط آزادی انسانیت، رهبر آپو تبریک می‌گوییم.

 

در مقابل سیاست قتل‌عام، پاکسازی و اشغالگری، تنها راه حل ملت دمکراتیک می‌تواند منافع خلق‌ها را محافظت کند. راه حل ملت دمکراتیک به معنی پدید آوردن آزادی و برابری و خواهر و برادری خلق‌هاست، به همین دلیل پیروزی ق.س.د، پیروزی خلقهای کرد و عرب و سریانیست که اجازه ندادند اهداف داعش تاریک و فاشبست محقق شود و این مقاومت اجازه نداد سیستمی ظالم، قاتل و ضد زن بنیاد نهاده شود. این مقاومت نه تنها خلق کرد و خاورمیانه بلکه همه‌ی بشریت را از بلایی بزرگ نجات داد.

 

اگر امروز وحشیگری و ظلم داعش پایان یافته باشد، ما وامدار نیروی مقاومت ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د هستیم. به ویژه فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو که به نقشه‌ی پیروزی نیروی خلق‌ها و زنان مبدل شد.

 

امروز در روژاوا و شمال سوریه انقلاب زنان به همه‌ی زنان جهان اراده و نیرو می‌بخشد، بدون شک پیشاهنگ این پیروزی بزرگ نیروی زن و سازماندهی و قهرمانی زنانی مانند شهیدان آرین، دستینا، آوستا و کانی و هزاران زن شهید قهرمان دیگر است که علیه وحشیگری داعش از زن آزاد دفاع کردند و می‌کنند.

 

این پیروزی برای ما هم به عنوان انجمن رژاک و همه‌ی زنان در باشور کردستان بدون شک می‌تواند به اساس و نیرویی بزرگ تبدیل شود تا بتوانیم با باور و اراده علیه هرگونه ذهنیت اشغالگر و نژادپرست به مبارزاتمان ادامه دهیم."