رژیم ترک مادر آشتی، ساکینه گووَن را در پارلمان دستگیر کرد

مادر آشتی ساکینه گووَن برای شرکت در گردهمایی فراکسیون ه.د.پ در پارلمان، به پارلمان ترکیه رفته است. اما با بهانه‌ی اینکه دادگاه حکم تحقیق در مورد او را صادر نموده است، وی را دستگیر کرده‌اند

مادر آشتی ساکینه گووَن، که ۶۵ سال سن دارد، برای شرکت در گردهمایی فراکسیون ه.د.پ در پارلمان از استانبول به آنکارا رفته بود، اما در مقابل پارلمان توسط پلیس ترکیه دستگیر شد.

 

پلیس ترکیه دلیل دستگیری او را حکم دادگاه برای تحقیق در مورد او اعلام کردند.

 

این مادر صلح طلب به دادگاه آنکارا منتقل شده است.